13e maand

Wettelijk heeft u geen recht op een 13e maand. Toch kan uw werkgever in uw arbeidsovereenkomst opgenomen hebben dat u recht heeft op een 13e maand. Het kan ook in uw cao voorkomen dat u hier recht op heeft. In de wet bestaat er alleen een minimumloon en dus geen 13e maand. Een werkgever is dus niet verplicht om u een extra financiële beloning te geven. Tijdens een onderhandeling over een arbeidsovereenkomst kunt u overleggen dat u graag een 13e maand wil krijgen voor uw werkzaamheden. Als hier al een besluit over genomen is in uw cao, dan kan uw werkgever hier vaak niet vanaf wijken. U kunt dus het beste eerst uw cao nakijken voordat u vragen stelt over uw 13e maand. Advies bij 13e maand of conflicten over dit bedrag kunt u altijd bij ons voorleggen.

13e maand in het cao

In een cao kan opgenomen zijn dat alle werknemers recht hebben op een 13e maand. Dit is ene extra arbeidsvoorwaarden en een beloning voor de werknemers. Als de 13e maand niet is opgenomen in de cao, dan kan het wel voorkomen dat u deze tegenkomt in uw individuele arbeidsovereenkomst. Vaak is dit niet mogelijk als het niet in het cao staat tenzij uw werkgever niet met een cao werkt.

Geen verbod op de 13e maand en onderscheid

Als het aankomt op een salaris dan is het verboden om grote verschillen te maken tussen andere werknemers. Toch is er wel een verschil als het aankomt op een 13e maand. Het is toegestaan dat een werkgever u een 13e maand toekent en uw collega niet. Een werkgever moet bij vragen wel een geldige reden geven waarom u wel een 13e maand krijgt en uw collega niet. Bijvoorbeeld als u meer deskundigheid heeft dan een collega of hoger opgeleid.

Uitbetaling van de 13e maand

De dertiende maand is eigenlijk een eindejaarsuitkering. U krijgt deze uitkering eenmaal per maand aan het einde van het jaar uitgekeerd. Meestal ontvangt u dit bedrag als extraatje voor de feestdagen in december. Als u ontslagen wordt of uit dienst treed dan ontvangt u altijd een eindafrekening. Op deze eindafrekening staat een transitievergoeding eventuele vrije dagen en natuurlijk de 13e maand. Net als over uw loon betaalt u gewoon loonheffing over uw extraatje. Daarnaast worden er nog premies werknemersverzekering vanaf getrokken.

13e maand incasseren via een kantonrechter

Het kan gebeuren dat uw werkgever besluit om de 13e maand niet uit te betalen vanwege een tegenvallend bedrijfsresultaat. In uw arbeidsovereenkomst staat dat u recht heeft op dit extraatje en toch krijgt u dit geldbedrag niet. Een jurist kan eventueel kijken naar uw situatie. Soms wordt er inderdaad in een overeenkomst opgenomen dat u alleen de 13e maand krijgt bij een goed bedrijfsresultaat. Als dit niet is opgenomen dan heeft u gewoon recht op dit geldbedrag. Een jurist kan u eventueel helpen om een vordering in te dienen. In eerste instantie wordt dit schriftelijk richting uw werkgever gedaan. Als de werkgever bij zijn standpunt blijft dan kan dit aangevochten worden via de kantonrechter. De rechter kan besluiten dat u inderdaad recht heeft op uw 13e maand. Uw werkgever moet het bedrag direct met rente overmaken. Naast de rente moet er een boete betaald worden voor iedere dag die werknemer te laat is met betalen.