Aansprakelijkheid bij huidaandoeningen

Huidaandoeningen kunnen onder de arbeidsziekten vallen. Dit betekent dat het voorkomt dat een huidaandoening ontstaat als gevolg van het uitvoeren van werkzaamheden bij de werkgever. Wanneer dit het geval is, dan kan het zijn dat de werkgever aansprakelijk kan worden gesteld. Een veel voorkomende huidaandoening die kan worden gezien als een arbeidsziekte is kapperseczeem.

Een kapper kan ernstige klachten ontwikkelen

Kappers kunnen last krijgen van kapperseczeem door de blootstelling aan de verschillende soorten stoffen waarmee zij moeten werken in de kapsalon. Hierbij valt te denken aan blondeermiddelen, permanentvloeistoffen en haarverf. In de praktijk krijgt ongeveer twintig procent van alle kappers te maken met kapperseczeem en deze huidaandoening kan zo ernstig zijn dat de kapper de werkzaamheden niet meer kan uitvoeren. In dit geval kan de kapper de werkgever aansprakelijk stellen in bepaalde gevallen.

De werkgever is vaak aansprakelijk

In het geval van kapperseczeem kan wel worden gesteld dat de werkgever in veel gevallen aansprakelijk kan worden gesteld. De werkgever is bekend met het feit dat de werknemers moeten werken met stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de huid en die kunnen leiden tot de ontwikkeling van huidaandoeningen. Het is dan ook de taak van de werkgever om ervoor te zorgen dat de werknemers veilig kunnen werken. De werkgever dient maatregelen te nemen die ervoor zorgen dat de risico’s van het werken met gevaarlijke stoffen weg nemen. Als blijkt dat de werkgever dit niet heeft gedaan, dan kan deze middels een gerechtelijke procedure aansprakelijk worden gesteld voor de schade die de kapper of kapster lijdt.

Wanneer is de werkgever niet aansprakelijk?

Uiteraard komt het ook voor dat de werkgever niet aansprakelijk kan worden gesteld. Zowel werkgevers als werknemers horen op de hoogte te zijn van de risico’s op de ontwikkeling van huidaandoeningen wanneer de huid in aanraking komt met schadelijke stoffen die in de kapsalon worden gebruikt. Wanneer een kapper klachten heeft die niet aantoonbaar het gevolg zijn van het werken met deze stoffen, dan kan de werkgever over het algemeen niet aansprakelijk worden gesteld. Wanneer de werkgever zich goed heeft gehouden aan de zorgplicht voor werkveiligheid en de werknemer in kwestie al meerdere malen heeft gewezen op de beschermingsmiddelen, dan valt de werkgever in feite niets te verwijten wanneer de werknemer er zelf voor kiest deze beschermingsmiddelen niet te gebruiken. Het kan zijn dat de rechter ook in dit geval besluit dat de werkgever niet aansprakelijk is, echter, dit is per situatie verschillend.