Aansprakelijkheid bij ongevallen tijdens een bedrijfsuitje

Veel werkgevers organiseren bedrijfsuitjes voor het personeel. Uiteraard houdt niemand er eigenlijk rekening mee dat het ook hier mis kan gaan. Als er een ongeval plaatsvindt tijdens het bedrijfsuitje, dan kan het zijn dat de werkgever hier verantwoordelijk voor is, maar dit is niet altijd het geval. Uiteraard ligt een deel van de verantwoordelijkheid bij de werkgever, die het bedrijfsuitje gekozen dan wel georganiseerd heeft, maar in bepaalde situaties kan ook worden gesteld dat de werkgever niet aansprakelijk is. Dit is volledig afhankelijk van de situatie.

Een voorbeeld uit de praktijk

Een werkgever organiseert een bedrijfsuitje met een rondvaart. Omdat het bedrijfsuitje wordt georganiseerd op een gewone werkdag wordt er van alle werknemers verwacht dat zij mee zullen gaan. Tijdens de rondvaart raakt de boot de wal en een medewerker raakt hierbij gewond. De rechter stelt de werkgever om meerdere redenen aansprakelijk. Op de eerste plaats omdat het de werknemers verplicht was om deel te nemen aan het bedrijfsuitje, dus zij hadden eigenlijk geen andere keuze dan op de boot te stappen. Op de tweede plaats omdat de werkgever een verzekering had afgesloten voor ongevallen en dan met name voor de financiële gevolgen hiervan. Op de derde plaats omdat de werkgever het uitje had georganiseerd en daarmee ook voor de bijbehorende risico’s kiest.

Wat als het gaat om een activiteit binnen het bedrijf?

In het gestelde voorbeeld gaan we uit van een bedrijfsuitje buiten het bedrijf en tijdens werktijd. Het komt natuurlijk ook voor dat er spelmiddagen worden georganiseerd in het bedrijf zelf, op een moment dat de medewerkers eigenlijk vrij zijn. Zij zijn dan ook vrij om te komen of om weg te blijven. In dit geval kan de werkgever ook aansprakelijk worden gesteld wanneer er tijdens de activiteiten een ongeval plaatsvindt.

Stel dat de werkgever een hardloopwedstrijd organiseert in het bedrijf. De werkplaats is zeer ruim en rondom de machines, die in het midden van de hal staan, kan een mooi parcours worden uitgestippeld. Een medewerker die deelneemt aan de wedstrijd komt ongelukkig ten val en breekt een been. De rechter kan in dit geval stellen dat de werkneemster zelf heeft besloten om deel te nemen aan de activiteit. Dit valt de werkgever dan ook niet te verwijten. Toch kan de werkgever wel aansprakelijk worden gesteld, omdat deze de activiteit heeft georganiseerd op een moment dat de schoonmaakploeg net de vloeren had gedweild. De werkgever had kunnen weten dat de vloer hierdoor glad kon zijn en dat dit zou kunnen leiden tot een ongeval.