Aansprakelijkheid voor schade door gebrekkige onroerende zaken

Onroerende zaken zijn zaken die aan de grond zijn verbonden. U kunt hierbij denken aan een woning, aan een opslagruimte, een berging of een garage bijvoorbeeld. Deze zaken kunnen worden samengevat als opstal. Wanneer de opstal niet voldoet aan de eisen die ervan mogen verwacht, waardoor er gevaar ontstaat voor personen of eigendommen van personen, dan bent u als eigenaar van de opstal aansprakelijk voor schade die eventueel geleden wordt. Er zijn in de praktijk nog veel meer zaken die onder onroerende zaken vallen, zoals onder meer ook wegen. In principe valt vrijwel alles dat op duurzame wijze is verenigd met de grond, en van menselijke hand is, onder onroerende zaken en dus opstal.

Verschillende eisen aan verschillende panden

Een koopwoning van een particulier is onroerend goed en de supermarkt om de hoek is ook onroerend goed. Toch worden niet dezelfde eisen gesteld aan de beide panden. Dit heeft te maken met de bestemming van het pand. Een woning is niet bedoeld voor publieke toegang, terwijl een supermarkt dit vanzelfsprekend wel is. Hierdoor worden er hogere eisen gesteld aan de supermarkt. De eisen gaan erg ver. Uiteraard mag er geen instortingsgevaar zijn, maar er worden ook eisen gesteld op het gebied van gebruik en inrichting.

Voorbeelden uit de praktijk

U doet boodschappen in de plaatselijke supermarkt en uit het niets valt u hard op de grond. Uw volle kar schiet vooruit tegen een winkelende dame aan en deze komt ook ten val. Zowel u als de dame lopen letsel op. Uiteraard kijkt u waardoor u nu eigenlijk bent gevallen en het blijkt dat er een heel brok uit de vloertegel is, waardoor uw schoen is blijven haken achter de rand. De supermarkt is in dit geval aansprakelijk. Deze had de vloer moeten laten maken en tot op het moment van de reparatie moeten waarschuwen voor de kapotte tegel. De supermarkt had bijvoorbeeld een hekje om de kapotte tegel kunnen plaatsen, een waarschuwingslint kunnen spannen of er een los schap met aanbiedingen op kunnen zetten. De supermarkt heeft echter niet gezorgd dat de bezoekers van de supermarkt geen gevaar lopen door het gebrek en daarom is de eigenaar van de supermarkt in dit geval aansprakelijk.

Voorbeeld met betrekking tot een privéwoning

Wij zullen u ook een voorbeeld geven van aansprakelijkheid bij gebrekkige onroerende zaken betreffende een privéwoning. U geeft een feestje op de bovenverdieping van uw woning. Hier is een groot dakterras aanwezig. Een houten balk van de balustrade is wankel. U bent hiervan op de hoogte als eigenaar van de woning, maar u heeft nog geen stappen ondernomen om de balustrade te laten maken. U vergeet de gasten hiervoor te waarschuwen. Tijdens een gesprek op het terras leunt één van uw vrienden tegen de balk aan. De balk breekt en de vriend valt van het terras naar beneden op het gazon. Deze loopt hierdoor letsel op. U bent in dit geval aansprakelijk, omdat u op de hoogte was van het gebrek en ook wist dat dit gevaar oplevert voor een ieder die ertegenaan leunt.