Aansprakelijkheid voor schade door gebrekkige roerende zaken

Gebrekkige roerende zaken kunnen schade veroorzaken. Alles wat van u is aan spullen, en dat in principe niet verbonden is aan de grond, valt onder roerende zaken. Uw woning zelf en bijvoorbeeld een schuur vallen onder onroerende zaken. Deze zijn immers verbonden aan de grond. Roerende zaken slijten, verliezen aan kwaliteit of gaan kapot tijdens het gebruik ervan. Dit is logisch. Wanneer er schade ontstaat voor een gebrekkige roerende zaak, dan bent u als eigenaar aansprakelijk volgens de wet.

Wanneer is er sprake van gebrekkige roerende zaken?

Roerende zaken worden omschreven als gebrekkig wanneer deze niet meer voldoen aan de eisen die er onder normale omstandigheden van verwacht mogen worden en waarvan bekend is dat het een gevaar oplevert voor goederen of personen doordat de roerende zaken niet aan de te verwachten eisen voldoen. Iedereen heeft wel gebrekkige roerende zaken in huis. We hebben allemaal wel spullen die niet meer zo goed of betrouwbaar zijn als deze ooit geweest zijn. Dit is uiteraard geen probleem. Het wordt wel een probleem wanneer iets of iemand schade lijdt door bijvoorbeeld het gebruik van deze gebrekkige roerende zaken.

Voorbeelden uit de praktijk

U wilt uw woning gaan schilderen en vraagt de buurman of deze u zou willen helpen. De buurman doet dit graag en komt de volgende dag bij u schilderen. U geeft de buurman uw ladder om de randen bij het plafond eerst te gaan afplakken. Deze ladder heeft een kapotte sport. U weet welke dit is, en u slaat deze sport dan ook zelf altijd over, maar u vergeet dit tegen de buurman te zeggen. De buurman stapt op de sport en deze breekt direct door midden. De buurman valt en loopt hierbij letsel op. U bent hiervoor verantwoordelijk. U wist immers dat u de buurman een kapotte ladder gegeven had. Een andere buurvrouw maakt voor iedereen thee. U weet dat de klep van uw waterkoker na een val van het apparaat niet goed sluit en dat deze extra dicht moet worden geduwd. U vergeet dit tegen de buurvrouw te zeggen. Hierdoor komt er heet water uit de waterkoker spetteren en de buurvrouw verbrandt zich. U bent hiervoor verantwoordelijk. Ook in dit geval is er sprake van aansprakelijkheid door gebrekkige roerende zaken.

Wanneer bent u niet aansprakelijk?

U heeft een nieuwe fiets gekocht en een vriend van u vraagt of hij er eens een rondje op mag rijden. De beste man fietst van de heuvel af en komt dan tot de ontdekking dat de remmen van de fiets niet werken. Hierdoor komt hij ernstig ten val. In dit geval bent u niet aansprakelijk. De fiets valt wel onder roerende zaken, maar het gaat in dit geval om een nieuwe fiets waarvan u niet wist dat deze gebreken vertoonde. Uiteraard moet er wel iemand aansprakelijk worden gesteld. Als het gaat om een fabrieksfout, dan moet de fabrikant van de fiets dus aansprakelijk worden gesteld voor de schade van de vriend.

Uitzonderingen

Er zijn enkele uitzonderingen te vinden als het gaat om aansprakelijkheid door gebrekkige onroerende zaken. Deze uitzonderingen hebben betrekking op luchtvaartuigen, schepen en dieren. Er zijn hiervoor speciale aansprakelijkheidsregels opgesteld.

ldaan is, dan heeft de schuldeiser recht op een schadevergoeding. Het is van belang dat een jurist hiervoor bewijzen verzameld of bemiddeld met de schuldeiser. Het inwinnen van juridisch advies kan van belang zijn bij het aansprakelijkheidsrecht.