Aansprakelijkheid voor schade die door kinderen wordt veroorzaakt

Kinderen kunnen in veel gevallen niet de gevolgen van hun eigen acties voorspellen. Hierdoor komt het voor dat kinderen iets doen dat schade veroorzaakt. Daarnaast komt het natuurlijk ook voor dat kinderen per ongeluk schade veroorzaken. In sommige gevallen worden ouder(s) of voogd(en) aansprakelijk gesteld, maar in andere situaties wordt het kind zelf aansprakelijk gesteld. Dit is afhankelijk van de leeftijd van het betreffende kind.

Kinderen tot en met de leeftijd van 13 jaar

In het Burgerlijk Wetboek staat vastgelegd dat kinderen tot en met de leeftijd van 13 jaar zelf niet aansprakelijk kunnen worden gesteld. Wanneer een kind onder deze vastgestelde leeftijdsgrens schade veroorzaakt, dan zal zullen ouder(s) of voogd(en) aansprakelijk worden gesteld voor de schade. Dit kan alleen wanneer er sprake is van een zogenaamde actieve gedraging van het kind en als deze betreffende gedraging kan worden aangemerkt als onrechtmatig. Wanneer dit het geval is, dan betekent dit niet per definitie dat het kind het ook opzettelijk heeft gedaan.

Actieve en onrechtmatige gedraging

Uw kind heeft vlak om een hoek een houten balk op het fietspad gelegd. Uw kind van dertien jaar weet dat dit gevaarlijk is en dat een fietser of bromfietser ten val kan komen. Wanneer dit daadwerkelijk gebeurt, dan bent u aansprakelijk, want uw kind heeft de balk hier bewust neergelegd. Er is dus sprake van een actieve gedraging die onrechtmatig is. Wanneer de vriendjes van uw kind de balk hebben geplaatst en uw kind kijkt alleen toe, dan is er geen sprake van een actieve gedraging. Uw kind heeft de balk immers niet geplaatst. In dit geval kunt u ook niet aansprakelijk worden gesteld.

Kinderen met een leeftijd van 14 of 15 jaar

Kinderen die 14 of 15 jaar oud zijn kunnen zelf aansprakelijk worden gesteld, maar het kan ook zijn dat de ouder(s) of voogd(en) aansprakelijk worden gesteld voor schade die is ontstaan door een onrechtmatige gedraging van het kind. In de regel bent u als ouder of voogd aansprakelijk, maar het kind is zelf ook oud genoeg om aansprakelijk te worden gesteld. Heeft u er alles aangedaan wat binnen het redelijke van u kan worden verwacht om de onrechtmatige gedraging te voorkomen, maar heeft dit geen invloed gehad op het kind? Wanneer u dit kunt bewijzen, dan kan het kind zelf aansprakelijk worden gesteld. Wanneer een kind van 15 jaar een eigendom van iemand anders bewust kapot maakt op school, bijvoorbeeld, dan is het kind zelf aansprakelijk. U bent er in deze situatie totaal niet bij betrokken en het kind is oud genoeg om aansprakelijk te worden gesteld. Deze moet de schade dan ook vergoeden. Uiteraard is het aan u om te bepalen of u het kind hierbij helpt of niet.

Kinderen vanaf 16 jaar

Kinderen die 16 jaar of ouder zijn, zijn altijd zelf volledig aansprakelijk. Dit komt ook voort uit de gedachte dat een kind van die leeftijd zelf goed kan inschatten van de gevolgen van zijn of haar daden zijn. Het komt wel voor dat een ouder van een kind van 16 of ouder toch aansprakelijk wordt gesteld, bijvoorbeeld wanneer u zelf niet optreedt wanneer dit kind iets doet dat niet mag. Als u weet dat uw kind rondrijdt op een brommer, terwijl uw kind hier geen toestemming voor heeft en de brommer niet verzekerd is, dan is het uw taak om het kind te verbieden om op de brommer te rijden. Laat u dit na en wordt er schade veroorzaakt? Dan is het goed mogelijk dat u ook aansprakelijk wordt gesteld als ouder of voogd van dit kind.