Aansprakelijkheid van de wegbeheerder

Opstalaansprakelijkheid heeft een bijzondere vorm, namelijk het zogenaamde wegbeheerdersaansprakelijkheid. Zoals de naam het al doet vermoeden heeft dit betrekking op de openbare wegen. Er gebeuren in Nederland dagelijks verkeersongevallen. Een groot deel van deze ongevallen wordt veroorzaakt door het verkeerd handelen van bestuurders. Echter, het komt ook voor dat er een ongeval ontstaat door een gebrek in de weg. In dit geval is er sprake van wegbeheerdersaansprakelijkheid. Dit geldt overigens alleen in het geval van verharde wegen.

Wanneer de openbare weg niet aan de eisen voldoet

Er worden hoge eisen gesteld aan de kwaliteit van de Nederlandse wegen. Dit is ook belangrijk, want gebreken kunnen zorgen voor ernstige ongevallen. Als bestuurder mag u dan ook rekenen op het feit dat de weg aan de eisen voldoet die u ervan mag verwachten om uw veiligheid te kunnen garanderen. Helaas is dit niet altijd het geval. Uiteraard kan er altijd iets gebeuren waardoor de weg niet zo veilig is als deze zou moeten zijn, en daarmee dus niet aan de eisen voldoet. In de meeste gevallen is directe reparatie niet mogelijk. Dit betekent dat er moet worden gewaarschuwd dat bestuurders er rekening mee moeten houden dat de weg tijdelijk niet volledig veilig is.

Voorbeelden uit de praktijk

U rijdt op de late avond over een donker fietspad. Overdag zijn er werkzaamheden aan het fietspad geweest en de werklui zijn vergeten om een rij tegels terug op de plaats te leggen. Omdat zij dit zijn vergeten, en niet bewust zo hebben gelaten om de volgende dag verder af te maken, is er geen waarschuwingsteken of –lint aangebracht. Er staan geen lantaarnpalen en ondanks dat u het licht op de fiets aan heeft ziet u de ontbrekende rij tegels niet. Hierdoor komt u ten val en breekt u een been. De wegbeheerder is in dit geval aansprakelijk. Dit betekent niet dat de wegbeheerder altijd aansprakelijk is in dit soort gevallen. Wanneer het ongeval overdag zou plaatsvinden, dan is de kans groot dat de rechter zal oordelen dat het gebrek duidelijk zichtbaar was. In dit geval is de kans dus groter dat de wegbeheerder niet aansprakelijk kan worden gesteld.

Probeer altijd foto’s te maken

Tegenwoordig dragen we bijna allemaal wel een smartphone met een camera bij ons. Het is aan te raden om direct foto’s van de situatie te maken wanneer u door een gebrek in de weg schade of letsel oploopt. Duidelijke foto’s van het gebrek en de omgeving kunnen een belangrijke rol spelen in een eventuele rechtszaak. Het is verstandig om duidelijk vast te leggen om wat voor gebrek het gaat, hoe groot het betreffende gebrek in de weg is en in hoeverre u het gebrek in de weg had kunnen zien of niet.

Probeer eventuele getuigen aan te spreken

Uiteraard komt het voor dat er mensen in de omgeving zijn die hebben gezien wat er is gebeurd. Het is goed om deze personen aan te spreken, wanneer mogelijk, met het verzoek de gegevens te noteren, zodat zij later eventueel zouden kunnen getuigen. In de praktijk is het namelijk zo dat een rechter niet snel zal beslissen dat een wegbeheerder aansprakelijk is en dit heeft vooral te maken met het feit dat de benadeelde partij het niet voor elkaar krijgt om een helder en goed inzicht te bieden in het betreffende gebrek. De aanwezigheid van getuigen kan hierin sterk in het voordeel van de benadeelde partij werken.