Aansprakelijkheid bij zenuwstelselaandoeningen (OPS)

OPS, ook wel Organisch Psycho Syndroom, is een aandoening die kan leiden tot de ontwikkeling van een zenuwstelselaandoening. OPS kan ontstaan door het werken met oplosmiddelen. Hierbij valt te denken aan middelen zoals wasbenzine en terpentine. Het is dan ook een aandoening die vaak voorkomt bij spuiters en schilders.

Kunt u de werkgever aansprakelijk stellen?

Dit is afhankelijk van de situatie. Wanneer er OPS bij u is vastgesteld en u vermoedt dat de gezondheidsklachten zijn ontstaan door het uitvoeren van uw vaste werkzaamheden bij uw werkgever, dan moet worden vastgesteld dat de werkgever niet alle nodige maatregelen heeft genomen om de gezondheidsrisico’s weg te nemen.  Heeft uw werkgever niet alles gedaan wat nodig is om de veiligheid te waarborgen tijdens het werken met gevaarlijke stoffen? Dan kunt u uw werkgever aansprakelijk stellen.

Wanneer is een werkgever aansprakelijk?

Een werknemer die jarenlang met terpentine heeft moeten werken heeft te horen gekregen dat hij OPS heeft. Hij wil zijn werkgever aansprakelijk stellen. De Arbeidsinspectie controleert de zaken en stelt vast dat de werkgever geen onderzoek heeft gedaan naar blootstelling aan gevaarlijke stoffen, terwijl dit onderzoek wel verplicht is. Daarnaast blijkt het dat de werknemers vaak niet goed gebruik kunnen maken van de beschermingsmiddelen, omdat deze niet op voorraad zijn, omdat deze niet van goede kwaliteit zijn of omdat de juiste middelen niet beschikbaar waren. Diverse oud-collega’s van de werknemer hebben een verklaring afgelegd en zowel een psycholoog als een ervaren neuropsycholoog is van mening dat het om OPS gaat. Op basis van alle gegevens besluit de rechter tijdens een gerechtelijke procedure dat de werkgever inderdaad aansprakelijk is. Deze zal de werknemer dan ook een schadevergoeding moeten betalen.

Wanneer is de werkgever niet aansprakelijk?

De werkgever kan in de meeste gevallen niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de werknemer niet kan bewijzen dat de klachten daadwerkelijk zijn ontstaan door blootstelling aan gevaarlijke stoffen op de werkvloer. Een werknemer die wel klachten ervaart, maar waarbij geen duidelijke diagnose kan worden gesteld, kan de werkgever ook niet aansprakelijk gesteld. Om een werkgever aansprakelijk te kunnen stellen voor klachten die worden ervaren is het nodig om te bewijzen dat deze klachten daadwerkelijk zijn ontstaan door het uitvoeren van de reguliere werkzaamheden. Daarnaast zal moeten worden aangetoond dat de werkgever niet alles heeft gedaan dat in de macht ligt om te voorkomen dat werknemers ziek worden. Wanneer er onvoldoende bewijzen zijn, dan zal de rechter over het algemeen tijdens een gerechtelijke procedure moeten beslissen dat de werkgever niet aansprakelijk kan worden gesteld.