Aansprakelijkheidsrecht

Als iemand door uw toedoen schade oploopt, dan krijgt u te maken met het aansprakelijkheidsrecht. Meestal krijgt u hiermee te maken bij een verkeersongeval, bedrijfsongeval, fouten in de bouw, medische fouten of contracten waarin iets mis gegaan is. Het gebeurd in ons land steeds vaker dat er bij fouten een claim wordt ingediend. Juristen kunnen u helpen om zelf een claim in te dienen of juist om een claim af te ketsen. Bij aansprakelijkheidsrecht is van belang om een zaak goed aan te pakken. U kunt dan de eventuele schade beperken of oplossen met een verzekeraar.

Aansprakelijkheid claimen

Het claimen van de aansprakelijkheid is in de zaak meestal het ingewikkeldst. Soms denkt u wel de schuldige voor uw schade te kennen. Alleen blijkt het lastig om echt met bewijzen te komen dat die gene ook echt aansprakelijk is. De regelgeving rond het aanwijzen van iemand die aansprakelijk is kan best lastig zijn. In zakelijke overeenkomsten is het dan ook van belang om de aansprakelijkheid aan te geven. Er kunnen dan later geen discussies ontstaan over het claimen van de aansprakelijkheid. Laat eventueel een jurist naar de contracten kijken voordat u deze verstuurd. Bij een medische fout of verkeersongeval ligt dit natuurlijk weer anders. Een advocaat kan eventueel beoordelen wie er aansprakelijk is. Er zijn namelijk talloze uitzonderingen, waardoor iemand niet aansprakelijk gesteld kan worden. Een advocaat kan vervolgens ook de aansprakelijkheid claimen en een zaak eromheen bouwen.

Aansprakelijkheid dekken door een verzekeringspolis

Privé en zakelijk kunt u de aansprakelijkheid laten dekken door een verzekeringspolis. In principe kunt u voor de schadeveroorzakende gebeurtenis een schade vergoed krijgen door de verzekeraar. Helaas blijkt dit soms nog best lastig te zijn. Een verzekeraar roept zich bijvoorbeeld op een uitsluitingsclausule. Of laat weten dat de dekking niet onder de polis valt. Een advocaat kan helpen om te bemiddelen met de verzekeraar. Er kan zelfs tegen de verzekeraar geprocedeerd worden als deze weigert een schadevergoeding uit te keren.

Aansprakelijkheid bij een wanprestatie of onrechtmatige daad

De meest voorkomende bron bij aansprakelijkheid is meestal een wanprestatie of onrechtmatige daad. Een onrechtmatige daad ontstaat meestal als er schade is geleden zonder dat er een overeenkomst is ontstaan. Bij een wanprestatie is er juist wel een contract geweest, maar heeft één van beide partijen zich niet aan dit contract gehouden. De wanprestatie kan ertoe zorgen dat de tegenpartij recht heeft op een schadevergoeding. Een advocaat kan voor u bepalen of u recht heeft op een schadevergoeding. Door dit te onderbouwen kan er een zaak worden opgesteld tegen de tegenpartij.

Wanneer is er sprake van een onrechtmatige daad?

Een groot deel van onze dagelijkse handelingen vallen onder een onrechtmatige daad. Bijvoorbeeld u trapt met uw vrienden een potje voetbal en de bal gaat door de ruit van de buren. U bent nu aansprakelijk voor de schade die ontstaan is aan de ruit van de buren. Dit wordt een onrechtmatige daad genoemd. Of u ziet een fietser over het hoofd en rijdt deze aan met de auto. Dit is ook een onrechtmatige daad. U heeft de schade veroorzaakt, maar u heeft geen contract met de fietser. U bent volgens de wet wel verantwoordelijk vanwege de onrechtmatige daad. Er moet wel aan een aantal voorwaarden voldaan worden om recht te hebben op aansprakelijkheid:

• Er moet aantoonbare schade zijn bij het slachtoffer.
• De dader moet zich onrechtmatig gedragen hebben.
• Er moeten bewijzen zijn dat de dader schuld heeft aan de geleden schade.
• Er moet een verband zijn tussen de geclaimde schade en de daad.

Als aan de voorwaarden voldaan is, dan heeft de schuldeiser recht op een schadevergoeding. Het is van belang dat een jurist hiervoor bewijzen verzameld of bemiddeld met de schuldeiser. Het inwinnen van juridisch advies kan van belang zijn bij het aansprakelijkheidsrecht.