Het aanvragen van een VOG, Verklaring Omtrent Gedrag

Het aanvragen van een VOG, ook wel een Verklaring Omtrent Gedrag, kan nodig zijn wanneer u een nieuwe functie gaat bekleden bij een nieuwe werkgever. Het aanleveren van een VOG kan even gewoon zijn als het aanleveren van een kopie van een identiteitsbewijs en een bankpas. Dit hoeft niet, maar steeds meer ondernemingen kiezen ervoor om een VOG van een nieuwe medewerker te vragen. De VOG wordt in de volksmond ook wel ‘het bewijs van goed gedrag’ genoemd en kan worden aangevraagd bij de gemeente.

Wanneer wordt er om een VOG gevraagd?

In de meeste gevallen is het zo dat een werkgever om een VOG zal vragen wanneer het voor de werkgever belangrijk is om te weten of u iets op uw kerfstok heeft. Om een voorbeeld te noemen. Iedereen die bij PostNL wil werken als postbezorger moet een VOG afgeven. Er wordt dan vooral gecontroleerd op diefstal. Een werkgever geeft op het aanvraagformulier, welke u mee dient te nemen naar het gemeentehuis voor uw aanvraag, aan naar welke zaken gekeken moet worden. Toch is het niet altijd zo dat er directe aanleiding moet zijn om een VOG te willen ontvangen. Iedere werkgever mag zelf bepalen of een VOG wenselijk of verplicht is. In de meeste gevallen betaalt de werkgever de kosten voor de VOG.

Kan ik een VOG krijgen als ik een strafblad heb?

Dit is afhankelijk van de situatie. Uw werkgever geeft aan op welke punten uw gedrag in het verleden moet worden gecontroleerd. Wanneer de werkgever wil weten of u in het verleden iets gestolen heeft, en hiervoor bent gestraft, dan krijgt u geen VOG wanneer dit inderdaad zo is. Heeft u wel andere strafbare feiten op uw naam staan, maar hebben deze niets te maken met hetgeen waar de werkgever om vraagt? Dan kunt u alsnog een VOG krijgen. Er wordt dus echt alleen gecontroleerd op de zaken waarop de werkgever wil laten controleren op goed gedrag.

Wie bepaalt of u een VOG krijgt?

U levert het aanvraagformulier in bij de gemeente. Dit dient u te doen bij de gemeente waar u bij staat ingeschreven. Vervolgens wordt de aanvraag doorgestuurd naar Justis door de gemeente. Justis is de screeningsautoriteit van het Nederlandse ministerie van Veiligheid en Justitie. Dit is de partij die uiteindelijk bepaalt of u een VOG kunt krijgen of niet. Het kost wat tijd om dit na te gaan. Officieel is het zo dat u binnen een maand een VOG krijgt opgestuurd wanneer u in het verleden niet in aanraking bent geweest met justitie. Bent u wel eens met justitie in aanraking geweest? Dan duurt het iets langer, omdat moet worden uitgezocht in hoeverre u dan recht heeft op een VOG. In dit geval kan het twee maanden duren voordat u een VOG of een afwijzing ontvangt.

Het digitaal aanvragen van de VOG

Het is ook mogelijk om via de computer een VOG aan te vragen, maar dit is uitsluitend mogelijk wanneer de werkgever de aanvraag voor u heeft gestart op elektronische wijze. Krijgt u van uw werkgever een papieren aanvraagformulier? Dan is het niet mogelijk om de aanvraag digitaal te doen. Een bedrijf moet bij eHerkenning zijn aangesloten om een digitale aanvraag voor u te kunnen starten.