Achterstallig loon

In de arbeidsovereenkomst staat vaak opgesteld wanneer u loon kunt ontvangen. Als u het loon niet op tijd ontvangen heeft dan is dit opeisbaar. Uw werkgever moet dan zo snel mogelijk het achterstallige loon inclusief rente betalen. Als uw loon per week wordt betaalt dan heeft een werkgever een week de tijd om het over te maken. Bij maandloon heeft de werkgever nog een maand extra de tijd om het loon over te maken. Als uw werkgever nog niet op tijd is met het betalen van het loon dan kunt u het loon vorderen via de kantonrechter. Wij kunnen u helpen om achterstallig loon alsnog op uw rekening te krijgen.

Wettelijke verhoging bij achterstallig loon

Iedere dag dat een bedrijf te laat is met het betalen van uw loon heeft u recht op een wettelijke verhoging. Dit is een boete die iedere dag aan u betaalt moet worden naast het achterstallige loon. Als u een loonvordering instelt via de kantonrechter dan wordt de wettelijke verhoging voor u berekent. Als de werkgever maximaal 8 dagen te laat is dan is de wettelijke verhoging 5% van uw bruto maandloon per dag. Bij een periode langer dan 8 dagen wordt dit weer verlaagt naar 1% per dag. Voor de eerste drie dagen wordt geen verhoging berekent. Het kan gebeuren dat de rechter een hogere verhoging opstelt om uw werkgever te straffen. Overigens kan de wettelijke verhoging nooit hoger zijn dan 50% van uw bruto maandloon.

Wettelijke rente op uw achterstallig loon

Naast de wettelijke verhoging kan er ook besloten worden om een wettelijke rente te berekenen op uw achterstallige loon eis. De wettelijke rente kan gevraagd worden aan de werkgever als deze te laat is met betalen. Dit betekent dat u niet alleen recht heeft op dit bedrag als u naar de kantonrechter stapt, maar ook als uw werkgever gewoon te laat si met betalen. De rente wordt berekend over uw bruto maandloon. Jaarlijks wordt deze rente vastgesteld en is deze ongeveer gelijk aan de hypotheekrente.

Loonvordering voor wettelijke verhoging en rente

Lang niet alle werknemers zijn van plan om naast uw loon ook nog een wettelijke verhoging en rente te betalen. U kunt hiervoor een verzoekschrift indienen en als hierop niet gereageerd wordt kunt u naar de rechter stappen. Via de rechter kunt u alsnog de wettelijke verhoging en rente afdwingen. Een arbeidsjurist uit onze pool kan u eventueel helpen om een bezoek aan de rechter te voorkomen. Met een speciale brief kan geprobeerd worden om het geld op te eisen. Als er nog geen reactie komt dan kan er een verzoekschrift ingediend worden bij de kantonrechter. Dit verzoekschrift kan niet alleen ingediend worden bij achterstallig loon, maar ook bij het niet betalen van de rente of wettelijke verhoging. Wij kunnen u adviseren of het de moeite waard is om een verzoek in te dienen bij de rechter. Op basis hiervan kunt u de volgende stap ondernemen.