Achterstallig onderhoud huurwoning

De meeste huurgeschillen ontstaan in de praktijk vaak over het achterstallig onderhoud. Er ontstaat bijvoorbeeld een lekkage die niet wordt opgelost door de verhuurder. Of er ontstaat een discussie wie er verantwoordelijk is voor het onderhoud. Volgens de wet is er geregeld wie verantwoordelijk is voor het onderhoud. Zowel de huurder als verhuurder zijn verplicht om de woning in een nette staat te onderhouden. In de wet is ook vastgelegd wie er precies voor welk onderhoud aansprakelijk is. Het kan gebeuren dat een verhuurder aansprakelijk is, maar alsnog besluit om het onderhoud niet uit te voeren. Er zijn dan eventuele mogelijkheden om een verhuurder te dwingen de woning beter te onderhouden. Wij kunnen u helpen om alsnog onderhoud af te dwingen.

Verhuurder dwingen om de woning te onderhouden

Een jurist kan u eventueel helpen om de verhuurder te dwingen om de woning beter te onderhouden. U kunt dit eventueel doen met een schriftelijk verzoek richting de verhuurder van de woning. In dit verzoek stelt u een bepaalt termijn waarin de verhuurder met een oplossing moet komen. Als de verhuurder nog niet over de brug komt dan kunt u naar de kantonrechter stappen. U kunt via de rechtbank de verhuurder dwingen om alsnog achterstallig onderhoud uit te voeren. Er is ook nog een andere oplossing om een lekkage bijvoorbeeld sneller op te lossen. Een gerechtelijke procedure kan soms maanden in beslag nemen. Tot die tijd zit u misschien met een flinke schade die niet bepaalt prettig is. U kunt eventueel besluiten om het onderhoud op eigen kosten te laten verhelpen. Vervolgens kunt u naar de rechtbank stappen om de kosten van de reparatie te verhalen op de verhuurder.

Een huurprijsverlaging eisen

Officieel moet u de verhuurder 6 weken de tijd geven om een reparatie uit te voeren. Als u schriftelijk een verzoek heeft ingediend, dan heeft de verhuurder dus nog even de tijd om te reageren. Als de verhuurder nog niet gereageerd heeft dan kunt u de huurcommissie inschakelen. De huurcommissie kan besluiten dat het achterstallig onderhoud direct moet worden uitgevoerd. Tot die tijd kunt u rekenen op een tijdelijke huurverlaging vanwege de schade die u heeft ondervonden. Een huurprijsverlaging kan voor de verhuurder soms motiverend genoeg zijn om actie te ondernemen. De huurprijsverlaging blijft net zolang van kracht totdat de verhuurder het gebrek verholpen heeft.

Huurprijsverlaging via de kantonrechter

U kunt eventueel ook besluiten om een huurprijsverlaging te eisen via de kantonrechter. U bent hier misschien al naartoe gegaan om de verhuurder te vragen om de woning alsnog te herstellen of te onderhouden. Tegelijkertijd kunt u vragen om een huurprijsverlaging vanwege achterstallig onderhoud. De rechter zal kijken of de klachten terecht zijn en of u de verhuurder de tijd heeft gegeven om een woning te onderhouden. Als de rechter u in uw gelijk stelt dan kunt u een tijdelijke huurprijsverlaging toegewezen krijgen tot het moment dat de verhuurder uw woning herstelt.