Algemene bepalingen huur kantoorruimte

De rechten en plichten van de huur van een kantoorruimte zijn niet zo strak geregeld voor bedrijven als voor consumenten. De regels rondom de huurwet liggen iets anders bij kantoorruimtes. Als u een kantoorruimte gaat huren dan worden er algemene bepalingen huur kantoorruimte opgesteld. Vooral omdat de wet vaak specifiek voor de huurruimte van consumenten geldig is. In deze algemene bepalingen staan de rechten en plichten van de huurder en verhuurder. Deze bepalingen worden altijd in goed overleg opgesteld en ondertekent. Officieel is er wel een voorbeeld document van de Raad van Onroerende Zaken. Toch is het van belang om ook zelf uw eigen algemene bepalingen te maken. U kunt dan de rechten en plichten op uw bedrijf afstellen. Wij kunnen u helpen om de juiste voorwaarden te stellen.

Wat kunt u in de algemene bepalingen zetten?

Eigenlijk kunt u gewoon alles in de algemene bepalingen zetten wat u er graag in wilt zetten. Het is dus verstandig om goed na te denken over wat u belangrijk vindt voor uw bedrijf. Wilt u graag een extra lange huurperiode of wilt u tussentijds ermee kunnen stoppen? Dit soort bepalingen kunt u er allemaal inzetten. Daarnaast worden er ook zaken opgenomen zoals waar u de kantoorruimte allemaal voor mag gebruiken. Uiteraard wordt ook het einde van de huurovereenkomst besproken. Er staat in omschreven of u tussentijds mag opzeggen? En op welke manier u de huurovereenkomst mag beëindigen? Dit soort zaken kunt u allemaal laten regelen in de algemene bepalingen van het bedrijf.

Algemene bepalingen volgens regelend recht

In tegenstelling tot het huren van een woonruimte bepalen bedrijven vaak samen de wetten en regels. Dit wordt ook wel het regelend recht genoemd. Normaal gesproken is het huren van een woonruimte geregeld via het dwingend recht. Dit wil zeggen dat er niet van de regelgeving mag worden afgeweken. Bij bedrijven ligt dit anders omdat alles volgens het regelend recht geregeld is. Dit betekent dat ondanks dat er afspraken gemaakt zijn in de algemene bepalingen mag u er nog wel van afwijken. U heeft tevens als huurder minder wettelijke bescherming bij het huren van een bedrijfsruimte. Huurbescherming is veel uitgebreider als u een woning huurt vergeleken met een bedrijfsruimte. Het is daarom van belang dat u een jurist goed naar de algemene bepalingen laat kijken.

Duur van de overeenkomst

Eén van de belangrijkste algemene bepalingen heeft te maken met de duur van de overeenkomst. Bij kantoorruimtes, winkels, horecagelegenheden etc is dit altijd in eerste instantie een huurperiode van 2 jaar. Na twee jaar heeft u een huurperiode van 2 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar en 10 jaar of langer. Als de huurperiode is afgelopen dan wordt deze meestal stilzwijgend verlengt. Tenzij één van de partijen de duur van de overeenkomst op tijd opzegt volgens het gestelde opzegtermijn. Een nieuw termijn moet er eventueel worden overeengekomen als u bijvoorbeeld niet wilt dat het contract met 5 jaar wordt verlengt. Dit gebeurt automatisch als u de twee jaar laat verlopen. Wees dus op tijd met het opzeggen van uw overeenkomst en hou het opzegtermijn in de gaten.