Alleen gefinancierde rechtshulp bij laag inkomen en beperkt vermogen

Gefinancierde rechtshulp is er speciaal voor mensen die rechtshulp nodig hebben, maar die dit zelf niet kunnen betalen. De Raad voor Rechtsbijstand bepaalt of iemand aanspraak kan maken op gefinancierde rechtsbijstand of niet. De aanvraag moet worden ingediend door een mediator of een advocaat. De persoon in kwestie mag dit niet zelf doen.

Uw inkomen en vermogen van twee jaar terug

Om te beoordelen of u recht heeft op gefinancierde rechtsbijstand wordt er gekeken naar uw inkomen en naar uw vermogen. Hierbij wordt er niet gecontroleerd hoeveel inkomen en vermogen u nu heeft, maar dit wordt gecontroleerd van twee jaar geleden. Dit wordt vervolgens bekeken over dit hele kalenderjaar. Er wordt gekeken hoeveel u aan inkomen heeft ontvangen in dat jaar. Daarnaast wordt het vermogen gecontroleerd. Mensen die dus in 2016 in aanmerking wilden komen voor gefinancierde rechtsbijstand werden gecontroleerd op de financiële gegevens van 2014. Voor alleenstaanden geldt een maximum inkomen van een kleine € 26.000,- per jaar en voor samenwonenden, gehuwden en eenoudergezinnen geldt de grens van een kleine € 36.000,-. Het vermogen mag maximaal ongeveer € 21.000,- bedragen. Wanneer er kinderen in het huishouden aanwezig zijn die nog niet de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, dan mag dit grensbedrag per kind met € 2.779,- worden verhoogd.

Een verzoek om peiljaarverlegging indienen

Het jaar dat wordt gekozen als controlejaar voor uw inkomen en vermogen, dus twee jaar geleden, wordt ook wel het peiljaar genoemd. Het feit dat men de gegevens van twee jaar geleden kiest om te controleren kan in uw nadeel werken. Het kan zijn dat u in dat jaar nog € 50.000,- op de rekening had staan, maar dat u vorig jaar failliet bent gegaan of bent gescheiden van uw partner, waardoor u nu bijna geen vermogen meer heeft staan. Het kan ook zijn dat u twee jaar geleden een goed betaalde baan had, maar dat u bent ontslagen of om andere reden een stuk minder bent gaan verdienen. Op basis van de gegevens van twee jaar geleden zal de Raad voor Rechtsbijstand uw aanvraag afkeuren. U kunt in dit geval door een advocaat een verzoek in laten dienen voor een peiljaarverlegging. Er wordt dan verzocht om het inkomen en het vermogen van dit jaar te controleren.

Hoe hoog is de eigen bijdrage?

U moet altijd nog een eigen bijdrage betalen wanneer u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp. Deze eigen bijdrage staat niet vast, maar wordt ook bepaald op basis van uw financiële situatie. Naar mate u meer verdient gaat ook de eigen bijdrage omhoog. U betaalt dus altijd een eigen bijdrage voor de rechtshulp waar u gebruik van maakt. De betreffende juridisch specialist krijgt dit deel van u betaald en krijgt voor het andere deel van de overheid een vergoeding. Niet iedere advocaat wil u op deze basis van dienst zijn. U dient dit dan ook eerst na te vragen. Daarnaast is het ook zo dat de betreffende juridisch specialist moet zijn aangesloten bij het systeem dat er speciaal is voor de gefinancierde rechtshulp.