Wat te doen als u bij het solliciteren wordt gediscrimineerd?

Er is sprake van discriminatie wanneer er onderscheid wordt gemaakt tussen mensen op basis van een handicap of chronische ziekte, op basis van hun sekse of seksuele geaardheid, op basis van hun religieuze overtuigingen of bijvoorbeeld op basis van hun ras of afkomst. Ook bij het solliciteren komt het voor dat mensen worden gediscrimineerd. Onderzoek in 2016 heeft zelfs uitgewezen dat sollicitanten al kunnen worden afgewezen op hun naam, waardoor zij enkel met het weergeven van de naam in de sollicitatiebrief geen uitnodiging krijgen. Het spreekt voor zich dat discriminatie bij het solliciteren niet is toegestaan.

Discrimineren is bij de wet verboden

Er mag geen onderscheid gemaakt worden door een werkgever, ook niet in de advertentie waarin de vacature wordt weergegeven. Het is een werkgever niet toegestaan om in de vacature melding te maken dat er specifiek naar een man of vrouw wordt gezocht of dat er gezocht wordt naar iemand van een bepaalde leeftijd, waardoor andere leeftijden uitgesloten zijn. Het is bij de wet verboden om te discrimineren binnen een sollicitatieprocedure. Er kan in veel verschillende situaties sprake zijn van discriminatie. Wanneer u bijvoorbeeld een functie niet mag gaan bekleden omdat u in verwachting bent of omdat u op korte termijn in verwachting wilt raken, dan kan dit ook worden gezien als discriminatie.

Discriminatie in de directe en in de indirecte vorm

De wet geeft aan dat er twee verschillende varianten bestaan van discriminatie. Op de eerste plaats is er directe discriminatie, waarbij het direct duidelijk is dat er wordt gediscrimineerd. Dit is het geval wanneer een man bijvoorbeeld solliciteert bij een crèche en niet wordt aangenomen vanwege zijn geslacht. Op de tweede plaats is er indirecte discriminatie, waarbij het dus niet meteen duidelijk is dat er wordt gediscrimineerd. Er wordt in dit geval bijvoorbeeld een irrelevante eis in de vacature gesteld die ervoor zorgt dat een bepaalde groep wordt uitgesloten. Hierbij valt te denken aan de eis dat de Nederlandse taal in woord en geschrift perfect moet zijn voor een functie aan de productielijn van een taartenfabriek. Voor deze functie is deze eis uiteraard totaal niet nodig, maar het zorgt er wel voor dat veel allochtonen niet in aanmerking zullen komen voor de baan.

Wat moet u doen als u wordt gediscrimineerd?

Het komt voor dat u wel wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek, maar dat u tijdens het gesprek het idee krijgt dat u wordt gediscrimineerd door de houding die er tegenover u wordt aangenomen. Het komt ook voor dat u op basis van uw persoonlijke gegevens, zoals uw naam, niet wordt uitgenodigd voor een gesprek. Wanneer u een sterk vermoeden heeft dat u wordt gediscrimineerd, dan kun u bezwaar maken. Dit doet u eerst bij de werkgever. Levert dit geen gewenst resultaat op? Dan kunt u uiteraard een advocaat of een jurist inschakelen wanneer u dit wilt.