Arbeidsconflict door onvrijwillige overplaatsing

Officieel is een onvrijwillige overplaatsing een functiewijziging. Door veranderingen binnen het bedrijf krijgt u een nieuwe functie binnen een ander kantoor. Dit kan gebeuren door een reorganisatie of doordat u niet goed functioneert op uw eigen functie. Een overplaatsing kan ook gebeuren bij bepaalde omstandigheden bijvoorbeeld als u een relatie krijgt met een andere medewerker. In principe bent u niet verplicht om een overplaatsing altijd te accepteren. Een overplaatsing kan namelijk een wijziging in uw arbeidscontract betekenen en dit mag niet zomaar gebeuren. Ondanks dat u het niet hoeft te accepteren kan er wel van een werknemer worden verlangd dat een overplaatsing geaccepteerd wordt. Het is van belang om te kijken wat nu precies uw rechten en plichten zijn als u een arbeidsconflict krijgt.

Een gegronde aanleiding voor uw overplaatsing

Uit verschillende rechtszaken is gebleken dat een werkgever een gegronde reden moet hebben om u over te plaatsen. Alleen dan is een wijziging in uw arbeidsvoorwaarden mogelijk. Daarnaast moet een werkgever u een redelijk voorstel doen. U mag dus overgeplaatst worden mits u bijvoorbeeld niet teveel inlevert qua loon of uw inkomen gelijk blijft. Een gegronde reden om bijvoorbeeld een werknemer over te plaatsen is bij bedrijfseconomische belangen. Bijvoorbeeld dat u financieel gezien overgeplaatst moet worden omdat u anders ontslagen wordt.

Uw overplaatsing juridisch aanvechten

Het is mogelijk om een onvrijwillige overplaatsing juridisch aan te vechten via de kantonrechter. Het is alleen de vraag of dit verstandig is. De kans dat de werkgever wint is vaak groot. Juridisch advies inwinnen is verstandig om te kijken naar uw mogelijkheden. Naast de mogelijkheid dat uw werkgever de zaak wint kunnen de volgen groot zijn. De werknemer kan u namelijk ontslaan zonder recht op een WW-uitkering. U heeft namelijk zelf veroorzaakt dat u ontslagen bent. Als u naar de kantonrechter gaat dan is het van belang dat u weet wat u doet. Laat u dus goed informeren over uw rechten en plichten en vooral uw cao. In sommige cao’s bent u ingedekt tegen overplaatsing, maar het kan ook zo zijn dat uw werkgever ingedekt is. Wilt u liever tot een  oplossing komen? Een mediator arbeidsconflict kan u wellicht verder helpen.

Naar welke factoren kijkt de rechter?

De rechter zal kijken of uw werkgever een redelijk voorstel heeft gedaan en een gegronde reden heeft om u over te plaatsen. Dit zijn belangrijke factoren waarnaar de rechter zal kijken. Als de werknemer hieraan voldoet, dan krijgt hij altijd gelijk in zijn standpunt. U bent dan verplicht om de overplaatsing te accepteren en omdat u geweigerd heeft kan de werkgever u eventueel ontslaan. De huidige positie van de werknemer en de belangen worden ook meegenomen in het besluit tot overplaatsing. Er wordt ook gekeken naar het goede werknemersschap en werkgeverschap. Van u als werknemer wordt verwacht dat u altijd een goede werknemer bent en luistert naar de taken van de werkgever. Dit wil ook zeggen dat u positief naar een overplaatsing moet aankijken. Het is dus verstandig om bij deze ingewikkelde juridische kwestie bijstand te vragen. Wij helpen u graag verder.