Arbeidsconflict bij diefstal op het werk

Diefstal op het werk is een arbeidsconflict die meestal zwaar bestraft wordt. U kunt hiervoor een rechtvaardig ontslag krijgen zonder ontslagvergoeding of WW-uitkering. Als u in deze situatie terecht komt zijn de gevolgen vaak groot. Helaas denken veel ex-werknemers dat ze niets aan hun ontslag kunnen doen. Toch zijn er omstandigheden waardoor een diefstal op het werk rechtvaardig is en werknemers zelfs een ontslagvergoeding krijgen. Juridisch advies bij diefstal op het werk kan dus toch nog de moeite waard zijn. Een jurist kan kijken naar uw rechtspositie en eventueel uw ontslag aanvechten. U wordt namelijk op staande voet ontslagen en dit heeft grote gevolgen. U wordt niet alleen werkeloos, maar u loopt ook nog eens een uitkering mis. Daarnaast kan uw ex-werknemer ervoor kiezen om in zo’n situatie zijn ex-werknemer strafrechtelijk te laten vervolgen. Een advocaat is dan handig om uw positie tegenover de rechter te verdedigen.

Diefstal op het werk is niet altijd een geldig ontslag op staande voet

Volgens de wet mag een medewerker bij diefstal op het werk op staande voet ontslagen worden. De laatste jaren zijn er verschillende rechtspraken geweest bij een ontslag op staande voet bij diefstal op het werk. Het verweer had meestal een goede verklaring voor de diefstal, waardoor dit gerechtvaardigd werd. Het gaat hierbij vaak niet om het bedrag dat gestolen is, maar vooral de omstandigheden waarin de diefstal plaats vond. Het kan dus voorkomen dat diefstal gerechtvaardigd wordt en de werkgever u niet op staande voet had mogen ontslaan.

Een onrechtvaardig ontslag op staande voet

Een rechter kijkt streng naar de verschillende omstandigheden bij een ontslag op staande voet. Er wordt niet alleen gekeken naar de diefstal, maar ook de werknemer. De leeftijd van de werknemer en de staat van dienst tellen allemaal mee. Als de werkgever altijd keurig gewerkt heeft en er is niet eerst een waarschuwing geweest dan kan een ontslag onrechtvaardig zijn. De rechter zal besluiten of de werknemer meteen ontslagen had mogen worden of dat de werknemer eerst een waarschuwing had moeten krijgen. De werkgever zal proberen de rechter te overtuigen dat u nog onmogelijk kunt functioneren binnen het bedrijf na de diefstal.

Een diefstal op het werk juridisch aanvechten

Als u te maken krijgt met een beschuldiging dan komen er verschillende zaken op u af. Uw werkgever kan u niet alleen op staande voet ontslaan, maar ook een strafrechtelijke procedure opstarten. U kunt zo een strafblad krijgen en het gevolg kan zijn dat u nergens meer kunt werken. Het is dus van belang om direct juridisch advies in te schakelen en een strafrechtelijke zaak te voorkomen. Het is tevens van belang dat u direct ontslagen bent na het ontdekken van de diefstal. Dit betekend dat u binnen 3 dagen na de diefstal ontslagen moet worden. Doet de werkgever dit veel later, dan bent u niet op staande voet ontslagen en heeft u zeker weten een zaak. Het is vooral van belang dat u direct contact met ons opneemt bij een ontslag bij diefstal op het werk.