Arbeidsconflict voor een bedrijfsongeval

Als u bij een bedrijfsongeval letselschade oploopt, dan ontstaat er regelmatig een arbeidsconflict. Wie is er bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de letselschade die is ontstaan? Een ongeluk zit vaak in een klein hoekje en het kan gebeuren dat uw werkgever er alles aan doet om de schuld in uw schoenen te schuiven. In de situatie van een bedrijfsongeval kunnen er verschillende partijen verantwoordelijk zijn. U kunt hierbij denken aan de werknemer, werkgever en de inlener. De inlener is alleen van sprake als u via een uitzendbureau aan de slag gaat bij een bedrijf. Dit kan overigens ook een detacheringsbureau zijn waar u voor wordt uitgezonden. Het kan ook gebeuren dat uw eigen werkgever de inlener is doordat werknemers weleens uitgeleend worden aan andere bedrijven. Juridisch advies of mediation bij een arbeidsconflict bij bedrijfsongeval is van belang om te achterhalen wie aansprakelijk is voor de letselschade.

De zorgplicht van een werkgever

De werkgever heeft een bepaalde zorgplicht voor zijn werknemers. De werkgever moet ervoor zorgen dat de werknemers altijd veilig kunnen werken. Gebeurd dit niet? Dan is de zorgplicht geschonden en is de werkgever automatisch aansprakelijk voor de letselschade. Het kan ook voorkomen dat door slecht werkgeverschap de letselschade ontstaat. De werkgever heeft bijvoorbeeld nagelaten om een goede verzekering af te sluiten. De schade wordt hierdoor niet vergoed. Doordat de werkgever dit heeft nagelaten is de werkgever ook automatisch aansprakelijk voor de letselschade.

Wanneer is de werknemer aansprakelijk voor letselschade?

Als de werknemer zelf verantwoordelijk is voor het ongeluk dan kan de werkgever nog wel aansprakelijk zijn, maar een minder groot belang hebben. Een werkgever kan veiligheidsinstructies opstellen en de werknemers ernaar laten handelen. Maar als de werknemer besluit om toch zichzelf niet aan de regels te houden, dan kan de werkgever hier natuurlijk niet veel aan doen. Een werkgever is dan vaak gedeeltelijk aansprakelijk voor de letselschade.

Letselschade verhalen via de verzekering

In bijna alle situaties is de werkgever gewoon verzekerd voor eventuele letselschade. U hoeft u dus niet schuldig te voelen omdat u het aanvecht met de verzekering. U voelt uzelf vaak in een lastige situatie omdat u bang bent dat u misschien uw baan kwijtraakt als u de werkgever aansprakelijk stelt. Het is daarom van belang om altijd een jurist op uw zaak te zetten. Een jurist zorgt voor een oplossing met de verzekering, zodat u in goede harmonie na afloop van de zaak weer aan het werk kunt gaan. In principe hoeft uw werkgever niets uit eigen zak te betalen, waardoor het voor beide partijen meestal geen probleem is om de letselschade te claimen. Het is vaak de verzekering die erg lastig doet waardoor u soms minder geld krijgt dan waar u recht op heeft. Juridische hulp kan u helpen om te krijgen waar u recht op heeft. Daar komt nog eens bij dat onze juristen gratis voor u aan de slag gaan. De kosten van uw zaak worden namelijk geclaimd bij de verzekering, waardoor de zaak u helemaal niets kost. Bel vandaag nog een jurist als u te maken heeft met letselschade.