Arbeidsconflict over functiewijziging

Door een reorganisatie binnen een bedrijf kan het gebeuren dat u een functiewijziging krijgt. U krijgt misschien ineens een lagere functie dan voorheen. Doordat u een lagere functie krijgt aangeboden krijgt u ook meteen een lager salaris. Het is de vraag of dit is toegestaan of dat u echt akkoord moet gaan met een lagere functie? In feite betekend een functiewijziging een verandering in de arbeidsvoorwaarden die u getekend heeft. Juridisch advies bij een functiewijziging kan van belang zijn als u tegen dit soort arbeidsconflicten aanloopt. Helaas komt het vaker voor dan u voorheen had gedacht. Onze jurist kan u precies uitleggen waar u recht op heeft in uw situaties. Uw werknemer moet bijvoorbeeld een goede reden hebben om u een functiewijziging aan te bieden. Wij laten u graag zien wat er mogelijk is met een juridisch advies of een arbeidsmediator in te schakelen

Een eenzijdig wijzigingsbeding in uw cao

Het is bij een functiewijziging van belang om even uw cao of arbeidsovereenkomst erbij te pakken. Onze juristen kunnen de overeenkomst eventueel bekijken. Het komt soms voor dat er een eenzijdig wijzigingsbeding is opgenomen in uw cao. Dit betekent dat als uw werkgever een zwaarwegend belang heeft uw functie gewijzigd mag worden naar een lagere functie met bijbehorend salaris. De werkgever geeft vaak als reden op dat u niet geschrikt bent voor de hoge functie. De enige oplossing zou een ontslag zijn en om een ontslag af te weren krijgt u een lagere functie aangeboden. In een groot deel van de contracten is geen eenzijdig wijzigingsbeding opgenomen in het cao. In het contract staat dan meestal omschreven dat de werknemer verplicht is om alle taken van de werkgever uit te voeren. Als er geen specifieke omschrijving van de werkzaamheden staat genoteerd dan moet de werkgever altijd toestemming vragen voor een functiewijziging.

Beroep op de onvoorziene omstandigheden

Naast een eenzijdig wijzigingsbeding in het cao kan de werkgever ook aangeven dat er onvoorziene omstandigheden zijn waardoor een functiewijziging nodig is. In het algemeen gesproken moet een functiewijziging dan gewoon geaccepteerd worden. Een jurist kan eventueel nakijken of dit soort zaken meespelen in uw situatie. Tijdens een eerste gratis advies kan er zo gekeken worden of u een zaak heeft tegen uw werkgever.

Schakel een jurist in bij een functiewijziging

U kunt als werknemer besluiten om de nieuwe functie te wijzigen. Officieel moet er tenslotte toestemming gevraagd worden omdat het gaat om veranderende arbeidsomstandigheden. Als u niet akkoord gaat, dan kan een werkgever besluiten om er een juridische procedure van te maken. Het is verstandig om een procedure vooraf te schikken tenzij onze juristen er zeker van zijn dat uw zaak gewonnen kan worden. Als de rechter uw werkgever gelijk geeft dan kunt u namelijk ontslagen worden zonder ontslagvergoeding. Als u te maken krijgt met een functiewijziging dan is het van belang om altijd juridisch advies in te winnen. Kijk even naar de mogelijkheden of het haalbaar is uw functiewijziging aan te vechten voordat u stappen onderneemt.