Arbeidsconflict over loon

Een groot deel van de arbeidsconflicten gaan vaak over loon en het uitbetalen van uw loon. Het loon dat uitbetaald wordt is bijvoorbeeld te laag of de werkgever heeft misschien al een tijd geen loon uitbetaald. Of u bent ziek geworden en de werkgever heeft besloten dat hij geen loon meer hoeft te betalen. Bij dit soort situaties is het van belang dat u precies weet wat uw rechten en plichten zijn. U kunt bij ons terecht voor juridisch advies bij loon conflicten of voor een mediator bij een arbeidsconflict. Wij kunnen u laten zien wat uw rechten zijn en hoe u deze situatie het beste kunt aanpakken.

Heeft u recht op loon?

Eén van de eerste vragen bij een arbeidsconflict is de vraag of u recht heeft op loon. Tijdens een conflict kan de werkgever misschien zeggen dat u helemaal geen recht heeft op loon. Als u werkt met een arbeidsovereenkomst dan heeft u toch echt altijd recht op loon. In de wet is alleen helaas het minimumloon geregeld en dus niet de hoogte van uw loon. Als er een conflict ontstaat over de uitbetaling en de hoogte van het bedrag, dan is dit niet wettelijk geregeld. Denk bijvoorbeeld aan de uitbetaling van loon tijdens een schorsing of een hoger loon op feestdagen.

Dien een verzoek in voor het uitbetalen van loon

Als u geen loon betaald krijgt dan kunt u een verzoekschrift indienen aan uw werkgever om het achterstallige bedrag alsnog te betalen. Met een schriftelijke brief kunt u dit verzoek indienen. Een jurist kan u eventueel helpen om de brief op te stellen. De werkgever krijgt nu de tijd om alsnog het achterstallige loon te betalen. Als dit niet gebeurd dan kunt u officieel met een jurist een loonvordering regelen. Een loonvordering wordt altijd geregeld via de kantonrechter en het is verstandig om u te laten bijstaan door een jurist.

Loonvordering bij de kantonrechter

U kunt als werknemer een loonvordering verzoek indienen bij de kantonrechter als u er samen niet uitkomt. In eerste instantie probeert u het onderling op te lossen, maar als dit niet gaat dan kunt u naar de rechter stappen. Het is verplicht om bij het indienen van een loonvordering een advocaat mee te nemen. Naast het loon waar u recht op heeft krijgt u bij een toewijzing van de kantonrechter ook nog een wettelijke verhoging plus een wettelijke rente op uw loon. De wettelijke verhoging is een boete voor iedere dag die de werkgever te laat was voor het uitbetalen van uw loon. Over dit bedrag en de loon moet een wettelijke rente betaald worden voor het te laat uitbetalen van het loon. Als u stappen wilt ondernemen bij de rechter, dan is het wel verstandig om dit tijdig te doen. U heeft namelijk maximaal 5 jaar de tijd om uw loon op te eisen. In sommige situaties kan deze verjaring tegengehouden worden. Een jurist kan u helpen om de verjaring te stuiten en alsnog uw loon te eisen.