Arbeidsconflict over vakantie opnemen

Eén van de nummer een arbeidsconflicten op het werk heeft te maken met vakantie opnemen. Uw werkgever kan nog weleens dwars liggen als het aankomt op het opnemen van vakantiedagen. Als werknemer heeft u wettelijk recht op vakantiedagen en het aantal staat aangegeven in uw cao. U heeft altijd recht om ze op te nemen, maar dit moet wel in overleg gebeuren met uw werkgever. Uw werkgever kan belangrijke bezwaren opgeven waarom u de dagen niet mag opnemen. Als deze bezwaren zwaar wegen dan kan het voorkomen dat u de vakantie toch niet mag opnemen.

De opbouw van uw vakantiedagen

Iedere maand bouwt u vakantiedagen op. Het opbouwen van de vakantiedagen hangt af van verschillende factoren. Het is afhankelijk van o.a. de arbeidsomvang en de omstandigheden waarin u werkt. Als u bijvoorbeeld met verlof bent dan bouwt u geen extra uren op. Er is wel een uitzondering en dat is bij zwangerschapsverlof en bevallingsverlof. Wettelijk is er vastgesteld dat u minimaal viermaal het aantal dagen dat u wekelijks werkt opbouwt. Stel u werkt vijf dagen per week dan heeft u wettelijk recht op 20 vakantiedagen per jaar. Het kan voorkomen dat u meer vakantiedagen krijgt toegewezen. Dit staat dan in uw individuele arbeidsovereenkomst genoteerd. Als u meer vakantiedagen opbouwt dan wettelijk verplicht dan heeft u te maken met bovenwettelijke vakantiedagen.

Het meenemen van vakantiedagen

Eén van de conflicten die ontstaat heeft te maken met het meenemen van vakantiedagen die u niet heeft opgemaakt in het afgelopen jaar. Sinds de nieuwe wetgeving op 1 januari 2012 bent u verplicht om binnen 6 maanden na het opbouwjaar uw vakantiedagen op te maken. Als een werknemer dit niet doet dan vervallen de vakantiedagen. Deze regelgeving is ingevoerd om werknemers regelmatig te stimuleren om hun vakantiedagen op te nemen. Dit termijn geldt overigens niet als de werknemer buiten zijn eigen schuld om de vakantiedagen niet kan opnemen. Als uw werknemer bijvoorbeeld niet de kans krijgt om de vakantiedagen op te nemen dan moeten deze verplicht worden meegenomen.

Het opnemen van vakantiedagen

In principe kan een werknemer de vakantiedagen opnemen wanneer hij/zij dit wenst. Het kan gebeuren dat een werknemer verplicht een dag vrij moet nemen. Bijvoorbeeld als het kantoor sluit tussen kerst en oud & nieuw. Meestal staat dit in de arbeidsovereenkomst genoteerd. U weet dan vooraf dat u verplicht een aantal dagen moet opnemen in deze periode. Naast de verplichte vakantiedagen mag u de overige dagen vrij besteden. Een werkgever mag dit echter weigeren als er zwaarwichtige bedrijfsbelangen zijn. Het indienen van een verzoek doet een werknemer altijd schriftelijk. De werkgever heeft twee weken de tijd om eventueel bezwaar te maken. Als de werkgever dit niet doet dan is de vakantie overeenkomst definitief. Zwaarwichtige bedrijfsbelangen zijn er bijvoorbeeld als er niemand meer op kantoor is. Of als het bedrijf schade loopt doordat een werknemer verlof neemt. Juridisch advies bij vakantiedagen opnemen kan handig zijn als u zeker wilt zijn of uw verlof geweigerd mag worden. Een jurist kan gratis naar uw verzoek kijken en eventueel laten weten of uw werkgever juist handelt.