Arbeidsconflict

arbeidsconflictEen conflict op de werkvloer is vaak al vervelend genoeg. Helaas denken veel werknemers onterecht dat ze er niet sterk voorstaan. Gelukkig hebben werknemers meer rechten, dan oorspronkelijk gedacht werd. Vooral als u onterecht wordt beschuldigt van een arbeidsconflict. Vaak komen de conflicten voort uit het onterecht ziekmelden of rondom loon. Toch is het van belang dat zowel de werkgever als de werknemer zich gedraagt als een goede werknemer of werkgever. Als dit niet gebeurt, dan kan er onterecht een arbeidsconflict ontstaan. Een rechter kan hierover uitspraak doen en eventueel het conflict oplossen. Soms is een gang naar de rechter niet nodig en kan met bemiddeling een conflict opgelost worden. Een speciale mediator of juridisch advies arbeidsconflict kan u helpen om tot een oplossing te komen.

Arbeidsconflict over het opnemen van vakantie

Het opnemen van vakantie kan soms tot een arbeidsconflict leiden. Iedere werknemer heeft recht om vakantie op te nemen. Alleen soms staan de belangen van een werkgever lijnrecht tegenover het recht van de werknemer. Een werkgever dient in principe de aanvraag tot opnemen van vakantie altijd goed te keuren. Tenzij de werkgever zwaarwichtige redenen heeft om het verlof niet toe te kennen. Een zwaarwichtige reden is bijvoorbeeld dat er geen vervanging is. Als het verzoek wordt afgewezen zonder zwaarwichtige reden, dan kan een werknemer naar de rechter stappen om het verzoek alsnog in te willigen.

Onvrijwillige overplaatsing naar een andere afdeling

Een arbeidsconflict kan ontstaan doordat een werknemer wordt overgeplaatst naar een andere afdeling. Bent u verplicht om dit te accepteren of mag u tegen de overplaatsing ingaan? Een werkgever kan eventueel met een ontslag dreigen als u niet akkoord gaat. Toch is het slim om te kijken naar uw rechten als werknemer. In principe hoeft een werknemer namelijk een onvrijwillige overplaatsing niet te accepteren. Er moet een gegronde reden zijn waarom u overgeplaatst wordt naar een andere afdeling.

Ontslag door diefstal op het werk

Diefstal op het werk kan leiden tot een ontslag op staande voet. Als dit gebeurt door een arbeidsconflict als diefstal op het werk, dan bent u direct werkeloos zonder ww-uitkering. Het is dus belangrijk om direct juridische maatregelen te nemen en uw ontslag aan te vechten. Diefstal lijkt namelijk een gegronde reden voor een ontslag op staande voet, maar dit is het niet altijd. Het gaat er bijvoorbeeld om wat de waarde is van het bedrag dat gestolen is. Een pak printpapier mag bijvoorbeeld niet zo zwaar wegen dat u op staande voet ontslagen wordt. Een werkgever moet eerst een officiële waarschuwing geven voordat ontslagen mag worden. Heeft u dit niet gehad? Dan is er een kans dat het ontslag onterecht is. U kunt het arbeidsconflict dan aanvechten bij de kartonrechter.

Arbeidsconflict rondom het ziekmelden van een werknemer

Helaas ontstaan er jaarlijks diverse arbeidsconflicten rondom het ziekmelden van een werknemer. Het kan gebeuren dat de relatie door een ziekmelding op scherp gezet wordt. Een bedrijfsarts kan eventueel definitief vaststellen of een werknemer echt ziek is of niet. Als een werknemer volgens de bedrijfsarts niet echt ziek is, dan kan er een juridische procedure gestart worden. Het kan ook gebeuren dat een werknemer ontslagen wordt vanwege onterecht ziekmelden. Toch mag een werknemer hiervoor niet op staande voet ontslagen worden. De rechter zal hier zeer kritisch naar kijken. Het is dus slim om deze situatie altijd juridisch aan te vechten. Een ander conflict waar helaas veel medewerkers mee te maken krijgen is de re-integratie na de ziektewet. Een medewerker mag vaak niet volledig werken en dit kan voor een conflict zorgen. Eventueel kunt u hierover juridisch advies krijgen en eindelijk uw recht behalen.