Arbeidsmediation

Op de werkvloer kunnen altijd arbeidsconflicten ontstaan. Dit is niet altijd te voorkomen. Veel conflicten kunnen onderling opgelost worden, maar dit is niet altijd mogelijk. Hierdoor kan het zijn dat er een ontslag moet vallen, maar het is ook mogelijk om eerst nog eens te proberen om het conflict op te lossen met de hulp van een mediator. Arbeidsmediation is dan ook bedoeld om arbeidsconflicten op te lossen en zo te proberen om een gerechtelijke procedure te voorkomen. De mediator is er om het gesprek tussen de partijen te leiden, maar neemt zelf geen standpunt in. Wel denkt de mediator mee over mogelijke oplossingen.

De mediationovereenkomst

Het is voor de  beide partijen belangrijk dat de gesprekken bij de mediator vertrouwelijk zijn. Daarom wordt er aan het begin van een traject altijd een mediationovereenkomst opgesteld en de partijen moeten deze beiden ondertekenen. Hiermee stemmen zij ermee in dat alles wat in de kamer wordt besproken ook binnen de kamer blijft. De partijen mogen niet over de mediationgesprekken praten met derden. Dit biedt de partijen de rust om vrijuit te kunnen spreken. Als één van de partijen de overeenkomst niet wil ondertekenen, dan kan het traject niet van start gaan.

Het is in geen geval verplicht

Arbeidsmediation kan een goede optie zijn om een procedure te voorkomen en toch op een goede wijze uit een arbeidsconflict te komen, maar het is zo dat niet iedereen hier zo over denkt. Het komt voor dat één van beide partijen die bij het conflict betrokken zijn het nut niet kan inzien van de arbeidsmediation. Het is niet verplicht om deel te nemen, dus deze partij mag weigeren om het traject in te gaan. In dit geval zal er toch een procedure gestart moeten worden.

Is arbeidsmediation nuttig?

Arbeidsmediation kan zeker nuttig zijn en biedt dan ook veel voordelen. Wanneer er met mediation een procedure kan worden voorkomen, dan voorkomt dit natuurlijk ook de hoge kosten die komen kijken bij een gerechtelijke procedure. Daarnaast is het zo dat arbeidsmediation plaatsvindt in een informele ruimte en een ongedwongen sfeer. Iedere partij kan vrijuit spreken en kan ook spreken wanneer deze dat wil. Dit is bij de rechter niet mogelijk, waardoor het vaak voorkomt dat niet alles gezegd wordt. Tijdens arbeidsmediation is het de bedoeling dat de sfeer zo ontspannen mogelijk is, zodat de partijen eventueel ook weer nader tot elkaar kunnen komen. Dit zorgt ervoor dat het conflict vaak makkelijker kan worden opgelost.

Toch nog een gerechtelijke procedure

Arbeidsmediation kan bestaan uit een enkel gesprek, maar ook uit veel meer gesprekken. Soms wordt er na veel gesprekken toch nog een oplossing gevonden, maar het komt natuurlijk ook voor dat er gewoon geen einde lijkt te komen aan het conflict met behulp van mediation. In dit geval moet er een moment komen waarop er toch een gerechtelijke procedure moet worden gestart. De investering voor de mediation gaat dan verloren en er moet toch een bedrag worden uitgetrokken voor deze procedure. In bepaalde situaties is dit helaas nog wel de enige mogelijkheid om het conflict toch op te lossen.

Wilt u meer informatie?

Bent u in een arbeidsconflict verzeild geraakt en bent u benieuwd of arbeidsmediation iets kan betekenen in de betreffende zaak? U kunt altijd eens contact met ons opnemen voor meer informatie over arbeidsmediation. Wij helpen u graag verder.