Arbeidsongeschikt werknemer ontslaan

Arbeidsongeschiktheid kan een reden voor ontslag zijn, maar een werkgever mag een werknemer die langere tijd ziek is niet zomaar ontslaan. Hier zijn strenge voorwaarden aan verbonden. Als een werkgever een werknemer wil ontslaan die op dat moment in de ziektewet zit, dan moet de werkgever bij het UWV een ontslagvergunning aanvragen. Dit kan de werkgever doen wanneer er bespaard moet worden op de personeelskosten. Het is dan niet nodig om al langdurig ziek te zijn. De werkgever kan dit ook doen wanneer u wel langdurig ziek bent. In dit geval moet het zo zijn dat u al minimaal twee jaar ziek bent.

Een bedrijfseconomisch ontslag tijdens ziekte

Wanneer een bedrijf financieel in zwaar weer verkeert, dan kan het zijn dat er een ontslag moet vallen om door te kunnen gaan. De werkgever moet hierbij de juiste ontslagvolgorde aanhouden. Wanneer dit betekent dat een werknemer moet worden ontslagen die in de ziektewet zit, dan moet er een ontslagprocedure via het UWV plaatsvinden, ongeacht hoe lang de werknemer al ziek is. Het UWV moet dan gaan beoordelen of er inderdaad een ontslag om een bedrijfseconomische reden plaats moet vinden en of de betreffende persoon dan inderdaad de persoon is die moet worden ontslagen. Het UWV moet het ontslag goedkeuren, ofwel een ontslagvergunning verlenen, voordat de werkgever de werknemer daadwerkelijk mag ontslaan.

Ontslag bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Werknemers die langdurig arbeidsongeschikt zijn, zitten in principe al twee jaar in de ziektewet. De werkgever kan dan besluiten om de werknemer te willen ontslaan en moet hiervoor ook een verzoek indienen bij het UWV. Er moet worden beoordeeld hoe groot de kans is dat de werknemer binnen een half jaar kan terugkeren naar het werk. Als deze kans aanwezig is, dan zal het UWV de aanvraag eerder afkeuren en mag de werknemer niet worden ontslagen. Daarnaast moet het ook zo zijn dat er binnen het bedrijf geen werk kan worden aangeboden dat wel uitgevoerd kan worden door de werknemer. Ook in dit geval beslist het UWV of de werknemer daadwerkelijk mag worden ontslagen of niet.

Hoe werkt deze ontslagprocedure bij het UWV?

De werkgever zal een verzoek moeten indienen bij het UWV om een ontslagvergunning te krijgen. Zonder ontslagvergunning mag de werknemer niet worden ontslagen. De werkgever moet standaard formulieren van het UWV invullen en deze opsturen naar de AJD afdeling. Deze zal de aanvraag beoordelen en controleren of het nodig is om verdere informatie te ontvangen. Wanneer dit het geval is, dan zal de werkgever worden verzocht om deze informatie op de korte termijn aan te leveren. De werknemer ontvangt van het UWV een kopie van de aanvraag en biedt de medewerker de mogelijkheid om te reageren op dit schrijven. Dit betekent dat de werknemer tegen het ontslag in verweer kan gaan door te reageren op de aanvraag voor een ontslagvergunning. Het UWV zal de hele zaak beoordelen en neemt uiteindelijk de beslissing of er een ontslagvergunning wordt afgegeven.

De ontslagvergunning van het UWV

Wanneer het UWV van mening is dat de medewerker niet ontslagen mag worden, dan wordt er geen ontslagvergunning aan de werkgever verstrekt. Dit betekent eenvoudigweg dat de werknemer niet ontslagen mag worden. Als de werkgever de ontslagvergunning wel krijgt, dan moet deze er rekening mee houden dat deze vergunning slechts vier weken geldig is. Het is dan ook belangrijk dat de werkgever de werknemer binnen deze periode ontslaat. Doet de werkgever dit niet, dan komt de vergunning te vervallen en mag de medewerker niet meer worden ontslagen. De werkgever zal dan de hele procedure opnieuw moeten starten. Het kan zijn dat het UWV de ontslagvergunning dan niet toekent.