Arbeidsongeschiktheid

arbeidsongeschiktArbeidsongeschiktheid wil zeggen dat u tijdelijk of nooit meer kunt werken. U kunt arbeidsongeschikt raken door een ongeval, medische fout of een bedrijfsongeval. U kunt arbeidsongeschikt raken door medische klachten of door psychische klachten. Als u niet meer kunt werken door toedoen van derden, dan wordt dit officieel letselschade genoemd. U heeft dan recht op een letselschadevergoeding van de tegenpartij. De hoogte van de vergoeding is altijd afhankelijk van de situatie. Als u nooit meer kunt werken en u bent jong, dan kunt u uiteraard een extra hoge uitkering verwachten. U kunt namelijk nooit meer carrière maken en u bent afhankelijk van een uitkering. Als u zo’n claim wilt neerleggen, dan is het verstandig om juridisch advies bij arbeidsongeschiktheid aan te vragen. Een professionele jurist helpt u dan om het maximale uit uw letselschade claim te halen.

Wat is het verschil tussen arbeidsongeschiktheid en invaliditeit?

Invaliditeit wordt vaak weleens verward met arbeidsongeschiktheid. Met invaliditeit wordt bedoeld dat er lichamelijk en/of geestelijk letsel is waardoor iemand niet meer zelfstandig kan bewegen. Bij arbeidsongeschiktheid wordt alleen bedoeld dat u niet meer het vermogen heeft om te werken. Arbeidsongeschiktheid is voor iedereen anders. Een pianist raakt bijvoorbeeld al arbeidsongeschikt bij het verlies van één vinger. Een leraar zou nog wel steeds kunnen lesgeven bij het verlies van een vinger. Dit is de reden dat er altijd per persoon wordt bepaald of iemand arbeidsongeschikt is. U hoeft dus niet invalide te zijn om arbeidsongeschikt te raken.

De mate van arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid wordt volgens de wet in drie categorieën ingedeeld. U kunt gedeeltelijk, tijdelijk of volledig arbeidsongeschikt raken. Bij een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid ontvangt u nog maximaal 65% van uw laatstverdiende loon en kunt u voor 65% en minimaal 20% werken. Bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid kunt u niet meer dan 20% van uw laatstverdiende loon werken. Bij volledige arbeidsongeschiktheid kunt u helemaal niet meer werken. Vaak is hierbij de kans op herstel zeer gering. De mate van arbeidsongeschiktheid is belangrijk om te weten voor de schadeclaim die u kunt indienen.

Een schadevergoeding bij arbeidsongeschiktheid

Als u arbeidsongeschikt raakt door letsel, dan heeft dit vaak grote gevolgen op uw leven zowel psychisch als lichamelijk. Dit alles gaat ook nog eens gepaard met een grote impact op uw financiële situatie. U krijgt misschien een arbeidsongeschiktheidsuitkering, maar dit bedrag is een stuk lager, dan u gewone inkomen was. Het is daarom van belang om zo spoedig mogelijk een schadevergoeding te claimen. U kunt hiermee uw financiële situatie compenseren. Een jurist kan u helpen om een officiële claim in te dienen. Het bijstaan van een jurist is meestal gratis. De kosten voor de hulp worden namelijk verhaald op de aansprakelijk partij. U loopt hierbij geen enkel financieel risico want de jurist werkt op basis van no cure, no pay. U geeft vaak de complete zaak uit handen aan de jurist. U hoeft uzelf dus totaal geen zorgen meer te maken over uw zaak. Alles wordt voor u geregeld en u kunt uzelf zoveel mogelijk richten op uw herstel, zover dit mogelijk is.