Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

Een werknemer en een werkgever maken van te voren afspraken over de duur van de arbeidsovereenkomst. Er kan een contract worden gesloten voor bepaalde tijd. Bijvoorbeeld voor een half jaar of een jaar. Het verschil met een contract voor onbepaalde tijd is dat de einddatum vast staat. Op de afgesproken datum beëindigt het contract. Vroeger betekende dit dat uw baas kon mededelen dat het contract niet verlengd werd op uw laatste werkdag. Sinds 1 juli 2015 zijn de regels hierop verandert om de werknemer meer zekerheid te geven. U krijgt een maand voor het einde van het contract uiterlijk te horen of deze verlengt wordt. U heeft zo de tijd om een nieuwe baan te zoeken of eventueel een WW-uitkering aan te vragen.

Het opzeggen van een arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

Als u besluit dat u het toch niet ziet zitten om hier te werken, dan kunt u ervoor kiezen om een arbeidsovereenkomst op te zeggen. Dit kan bij een overeenkomst van bepaalde tijd niet zomaar. Net als de werkgever bent u verplicht om aan bepaalde regels te voldoen. U kunt wel zonder opgave van reden opzeggen tijdens de proeftijd. Of u kunt in goed overleg een ontslag met wederzijds goedvinden nemen. Een andere oplossing is een ontslag op staande voet, maar dit kan niet zomaar. Als de werkgever er een rechtszaak van maakt dan krijgt de werkgever vaak gelijk. Dit betekent vaak dat u een forse schadevergoeding moet betalen aan uw werkgever. Soms is er in het contract een mogelijkheid opgenomen om een contract tussentijds op te zeggen. Een werknemer mag dan met een opzegtermijn tussentijds van baan wisselen. De werkgever kan ook het contract opzeggen, maar wel alleen met een vergunning van het UWV.

Van een tijdelijk contract naar een contract voor onbepaalde tijd

Sinds 1 juli 2015 is er veel verandert rondom het ontslagrecht. Werknemers krijgen nu meer bescherming en sneller een contract voor onbepaalde tijd. Binnen twee jaar is een werkgever verplicht om een contract voor bepaalde tijd aan te bieden. Vroeger was dit een periode van drie jaar of drie contracten. Als een contract voor de derde keer wordt verlengd dan is een werkgever nu ook verplicht om een vast contract te geven. Vroeger was het mogelijk om na een periode van drie maanden weer opnieuw aan de slag te gaan en begon het spelletje weer opnieuw. Sinds de contractregels per 1 juli 2015 moet er nu een half jaar tussen zitten. Dit zou werkgevers een zetje geven om sneller een vast contract aan te bieden.

Transitievergoeding

Door het nieuwe contractrecht is er veel verandert rondom o.a. de ontslagvergoeding. Vroeger kreeg u die alleen bij een onterecht ontslag of een ontslag bij een vast contract. Vandaag de dag heeft bijna iedereen recht op een transitievergoeding. Als u twee jaar in dienst geweest bent bij dezelfde werkgever dan heeft u recht op een transitievergoeding. U heeft ook recht op een transitievergoeding als uw tijdelijke contract na 2 jaar ten einde loopt en niet verlengd wordt. In sommige contracten wordt de transitievergoeding uitgesloten dit kunt u terug zien in uw overeenkomst. Juridisch advies bij arbeidsovereenkomst bepaalde tijd kan u helpen om uw transitievergoeding op te eisen.