Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd

Als er geen einddatum wordt afgesproken tussen de werkgever en werknemer dan spreken we officieel van een arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd. Dit is een overeenkomst waarbij de werknemer meer zekerheid heeft over de baan. De werkgever mag het contract alleen met een hele goede reden opzeggen. Hiervoor moet altijd toestemming gevraagd worden bij het UWV of bij de kantonrechter. De werknemer kan het contract wel opzeggen met een opzegtermijn. Het opzegtermijn is meestal één maand, maar is per Cao verschillend. U kunt dit altijd even nakijken in uw arbeidsovereenkomst.

Wanneer kan een arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd beëindigen?

Het is niet zomaar mogelijk om een arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd te beëindigen. Uw werkgever kan dit alleen met uw toestemming of met een ontslagvergunning. Een ontslagvergunning kan aangevraagd worden via het UWV of de kantonrechter. Het UWV neemt alleen een ontslagvergunning in behandeling als een bedrijf gaat reorganiseren of bij bedrijfseconomische belangen. Een bedrijf gaat bijvoorbeeld failliet en de enige optie tot overleving is door u te ontslaan. De werkgever kan dan bij het UWV een verzoek indienen voor een ontslagvergunning. Als uw werkgever u om een persoonlijke reden wil ontslaan bijvoorbeeld door disfunctioneren, dan kan dit alleen via de kantonrechter.

Proeftijd bij een arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd

Het is mogelijk om een arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd aan te bieden met een proeftijd. Ondanks dat een werknemer al langer bij een bedrijf gewerkt heeft behoort dit tot de mogelijkheden. Een proeftijd mag maximaal twee maanden duren, maar het is gebruikelijk dat de proeftijd één maand duurt. Beide partijen kunnen ervoor kiezen om in de proeftijd te stoppen met de arbeidsovereenkomst.

Concurrentiebeding bij een arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd

Als u een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft dan kan er een concurrentiebeding worden opgenomen in het contract. Dit beding wil zeggen dat u niet ontslag mag nemen en u direct aan de slag mag gaan bij de grote concurrent. Deze regel is bedacht om te voorkomen dat geheimen binnen een bedrijf worden doorgegeven aan de concurrent. Daarnaast mogen ook klanten niet worden meegenomen naar een ander bedrijf. Overigens wordt het meenemen van klanten een relatiebeding genoemd en geen concurrentiebeding. U kunt deze afspraken allemaal terugvinden in uw arbeidsovereenkomst. U kunt de afspraken vaak tegen inclusief de voorwaarden. Bijvoorbeeld dat u niet in een straal van 50 km bij de concurrent mag werken. Toch zijn er nog wel mogelijkheden om onder deze voorwaarden uit te komen. Juridisch advies bij arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd kan u hiermee verder helpen.

Conflict bij arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd

Heeft u een conflict bij een arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd? Juridisch advies kan u helpen om arbeidsconflicten op te lossen. Na één gesprek weet u precies wat uw rechtspositie is. U kunt zo zelf handelen of een bemiddeling aanvragen door één van onze juristen. Onze arbeidsjuristen kunnen eventueel ook uw contract beoordelen voordat u besluit om een arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd te tekenen.