Arbeidsrecht voor ondernemers

Als u als ondernemer personeel in dienst heeft dan krijgt u snel te maken met het arbeidsrecht. U krijgt hier al direct mee te maken zodra u voor het eerst iemand in dienst neemt. U moet bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst opstellen en het is handig om te weten wat uw rechten en plichten zijn als ondernemer. Het houden van personeel is vaak al erg duur, maar kan nog duurder worden als er conflicten ontstaan. Door fouten in het arbeidscontract kan een conflict enorm duur uitvallen. Juridisch advies bij arbeidsrecht is regelmatig van belang voor u als ondernemer. Het is altijd handig als u advies kunt vragen bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst of bij een conflict. U weet dan precies wat uw rechten zijn als u personeel wilt ontslaan of als er een arbeidsconflict optreed.

Nieuwe arbeidsrecht regels sinds 1 januari 2015

In 2015 is er een hoop verandert om het arbeidsrecht voor beide partijen beter te regelen. Vooral voor werkgevers is er een hoop verandert waar u rekening mee moet houden. U moet bijvoorbeeld sneller een vast contract geven dan voorheen en u moet eerder aankondigen dat u een contract niet gaat verlengen. Daarnaast moet het arbeidscontract aan verschillende eisen voldoen. U bent als werkgever voortaan verplicht om minimaal één maand voor het verlopen van het contract schriftelijk te laten weten dat u het contract niet gaat verlengen. Als u dit niet doet dan riskeert u een boete van een maandloon. Daarnaast is het niet langer toegestaan om een proeftijd op te nemen bij een contract van 6 maanden. Als u dit toch doet dan wordt dit nietig verklaart. Een concurrentiebeding mag ook niet meer worden opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Alleen als er zwaarwegende bedrijfsredenen zijn die gemotiveerd worden in de overeenkomst. Als er te weinig werk is om loon te betalen bijvoorbeeld bij een 0-uren contract dan kunt u dit maximaal 6 maanden uitsluiten. Vroeger kon dit onbeperkt verlengt worden als dit aangevraagd werd.

Transitievergoeding

Voor 1 juli 2015 was u bij een contract voor bepaalde tijd niet verplicht om een ontslagvergoeding te betalen. Dit is per 1 juli 2015 verandert, waardoor u verplicht bent om bij een dienstverband van 2 jaar een transitievergoeding te betalen. Daarnaast kan bij een onterecht ontslag een billijke vergoeding worden toegekend door de kantonrechter. Dit is een ontslagvergoeding die een werknemer krijgt bovenop de transitievergoeding.

Ontslagprocedure

Vroeger kon u als werkgever zelf kiezen welke ontslagprocedure u precies ging gebruiken om uw personeel te ontslaan. Sinds de nieuwe regelgeving is het verplicht om via een bepaalde ontslagprocedure iemand te ontslaan. Voor ieder ontslag is een vooraf vastgestelde procedure. Een jurist kan u eventueel helpen om een ontslag te motiveren en de juiste procedure te doorlopen. Bij het UWV kan een ontslagvergunning aangevraagd worden voor bedrijfseconomische redenen, organisatorische redenen en arbeidsongeschiktheid langer dan 2 jaar. Als u een andere persoonlijke reden heeft dan heeft u toestemming nodig van de kantonrechter. U kunt hierbij denken aan veelvuldig ziekteverzuim, slecht functioneren, verstoorde arbeidsverhouding etc. Er is alleen geen procedure nodig bij een ontslag met wederzijds goedvinden.