Ontslag werknemer bedrijfseconomische redenen

Bedrijven kunnen financieel in zwaar weer terecht komen. In de meeste gevallen zal er dan altijd eerst worden geprobeerd om te bezuinigen op andere kosten, maar wanneer er geen andere mogelijkheden zijn, dan zal er moeten worden bezuinigd op de kosten voor het personeel. Dit betekent in de meeste gevallen dat er ontslagen moeten vallen. Wanneer iemand ontslag krijgt wegens de slechte financiële toestand waarin het bedrijf verkeert, dan is er sprake van een zogenaamd bedrijfseconomisch ontslag.

Goede afspraken maken met de werknemers

De werknemers die te maken krijgen met een bedrijfseconomisch ontslag krijgen hiervoor in de meeste gevallen een vaststellingsovereenkomst voorgelegd van de werkgever. Deze vaststellingsovereenkomst wordt door de werkgever opgesteld met goede afspraken die worden gemaakt met betrekking tot het ontslag. Zo kan hierin vermeld staan welke bedrijfseigendommen de werknemer in moet leveren, op welke uitbetalingen de werknemer nog recht heeft en of er sprake is van een transitievergoeding voor het ontslag. Op deze manier probeert de werkgever de zaken netjes te regelen voor de medewerkers die moeten worden ontslagen. Deze medewerkers hoeven overigens niet direct akkoord te gaan met de afspraken die in de vaststellingsovereenkomst worden vermeld. Zij hebben het recht om een tegenvoorstel te doen en verder te onderhandelen.

De reden achter het bedrijfseconomisch ontslag

In meerdere situaties is er sprake van een bedrijfseconomisch ontslag. Wanneer een onderneming moet bezuinigen op de kosten voor het personeel, omdat het bedrijf anders het hoofd niet boven water kan houden, dan gaat het om een bedrijfseconomisch ontslag. Ook wanneer een bedrijf moet staken en dus wordt uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel, dan is er ook sprake van een bedrijfseconomisch ontslag voor de werknemers die op het moment van het staken van de ondernemingsactiviteiten nog in dienst waren. Als er sprake is van een vermindering van werk, van wijzigingen op technologisch gebied of wanneer er een loonsubsidie komt te vervallen waardoor er ontslagen moeten vallen, dan is dit ook een bedrijfseconomisch ontslag.

Bedrijfseconomisch ontslag tijdens ziekte

Als een bedrijf een medewerker zal moeten ontslaan, bijvoorbeeld door de afname van werk of door financiële problemen, dan is het vanzelfsprekend dat de werkgever zal proberen om eerst zieke medewerkers te ontslaan. Wanneer een medewerker al meer dan twee jaar in de ziektewet zit en nog altijd niet aan het werk kan, dan kost dit de werkgever veel geld. Het is immers zo dat er een personeelslid moet worden aangenomen om het werk van dit zieke personeelslid op te vangen. De werkgever kan een vaststellingsovereenkomst voorleggen aan de zieke medewerker om het ontslag zonder tussenkomst van het UWV te regelen. Als de werknemer niet akkoord kan gaan met de afspraken in de vaststellingsovereenkomst en er komt ook niets uit de onderhandelingen, dan kan de werkgever een ontslagverzoek indienen bij het UWV. In dit geval zal het UWV beoordelen of de werkgever de medewerker daadwerkelijk mag ontslaan of niet. Als blijkt dat de medewerker ontslagen mag worden, dan moet de werkgever dit op korte termijn doen. De werknemer heeft dan niet het recht om alsnog akkoord te gaan met afspraken op de vaststellingsovereenkomst.

In verweer tegen het UWV

Kan de werknemer die via een procedure bij het UWV wordt ontslagen tijdens ziekte zich niet vinden in de beslissing dat de werkgever de werknemer mag ontslaan? Dan is het mogelijk om tegen deze beslissing in verweer te gaan. Mag de medewerker niet worden ontslagen volgens het UWV? Dan heeft de werkgever het recht om in verweer te gaan. De medewerker blijft dan in dienst tot er een definitieve beslissing is gevallen. In beide gevallen moet er een kantonrechter bij de zaak worden betrokken als er een partij in verweer wil gaan.

Wij helpen u graag verder

Bedrijfseconomisch ontslag kan makkelijk verlopen, bijvoorbeeld als er goede afspraken gemaakt kunnen worden over dit ontslag. Helaas komt het ook vaak voor dat het niet zo eenvoudig verloopt en dat u wellicht behoefte heeft aan advies. Dan staan wij uiteraard graag voor u klaar.