Bedrijfsongevallen en aansprakelijkheid

Als werknemer moet u uw werk veilig uit kunnen voeren. Het is de taak van uw werkgever om ervoor te zorgen dat u kunt rekenen op een optimale veiligheid op het werk. De werkgever heeft, zoals dat heet, een zorgplicht voor werkveiligheid. Het is zo dat een bedrijfsongeval, of arbeidsongeval, niet altijd kan worden voorkomen. Wanneer u de geleden schade op uw werkgever wilt verhalen, dan is het nodig om te bewijzen dat deze daadwerkelijk aansprakelijk is. Een werkgever heeft de taak om tijdens de gerechtelijke procedure aan te tonen dat alle nodige maatregelen zijn genomen om te voldoen aan de zorgplicht voor werkveiligheid. Dit is vaak niet eenvoudig.

Wanneer is de werkgever niet aansprakelijk?

De werkgever is niet aansprakelijk wanneer deze wel heeft voldaan aan de zorgplicht voor werkveiligheid, maar wanneer u er zelf voor heeft gekozen geen gebruik te maken van de ter beschikking gestelde middelen. Wij kunnen u hiervan een voorbeeld noemen. Er wordt in het bedrijf waar u werkt gewerkt met heftrucks op de werkvloer. Omdat dit het geval is besluit de werkgever om de werknemers werkschoenen met stalen neuzen te bieden. U vindt deze schoenen niet prettig lopen en kiest ervoor om de werkschoenen te laten staan en uw eigen gympen te dragen. Een heftruck met lading rijdt over uw tenen en u loopt hierbij ernstig voetletsel op. De werkgever is nu niet aansprakelijk. Deze heeft namelijk wel gezorgd voor werkschoenen om de voeten van werknemers te beschermen, en heeft daarmee voldaan aan de zorgplicht voor werkveiligheid, maar u heeft de beslissing gemaakt geen gebruik te maken van de werkschoenen.

Wanneer is de werkgever wel aansprakelijk?

De werkgever is aansprakelijk wanneer deze meer maatregelen had kunnen nemen om bedrijfsongevallen te voorkomen. Wanneer we even bij het voorbeeld van de schoenen blijven, dan kunnen wij u het volgende voorbeeld geven. U besluit om de werkschoenen te dragen die u zijn aangeboden door de werkgever. Tijdens het werken glijdt u uit over een plas olie op de werkvloer en deze val zorgt voor (blijvend) letsel. De werkgever ontkent dat deze aansprakelijk is, want de werkgever heeft gezorgd voor werkschoenen met sterke zolen met structuur. De rechter bepaalt echter dat de werkgever wel aansprakelijk is. Deze had namelijk ook kunnen zorgen voor een materiaal op de vloer dat niet glad wordt wanneer er vloeistof op terecht komt.

Wat gebeurt er als het uw eigen schuld is?

Uiteraard komt het ook voor dat bedrijfsongevallen worden veroorzaakt door de eigen schuld van de werknemer. In dit geval wordt de werknemer opzet of bewuste roekeloosheid kwalijk genomen. Hiervan kan uitsluitend sprake zijn wanneer u daadwerkelijk bewust was van het feit dat u roekeloos bezig was. Wanneer we kijken naar de praktijk, dan zien we dat dit niet al te vaak voorkomt. De rechter houdt namelijk in zekere mate rekening met het feit dat werknemers het nu eenmaal niet altijd heel nauw nemen met de veiligheidsvoorschriften. Wanneer de werkgever kan worden verwijt dat er geen maatregelen zijn genomen om bedrijfsongevallen te voorkomen, dan zal dit ook gebeuren en wordt de werkgever alsnog aansprakelijk gesteld. In de praktijk is het dan ook erg moeilijk voor een werkgever om in wat gecompliceerde zaken aan te kunnen tonen dat de zorgplicht voor werkveiligheid is nageleefd.

Een voorbeeld uit de praktijk

Wanneer er iets vast komt te zitten in een machine en u probeert dit eruit te halen zonder de machine eerst stil dan wel uit te zetten, dan bent u zich ervan bewust dat u risico loopt. Toch laat u het na om de machine eerst uit te schakelen. U bent namelijk van mening dat u uw hand wel in de trommel van de machine kunt steken zonder dat u hierbij letsel oploopt. In dit geval kan een rechter beslissen om, ondanks uw roekeloze handelen, toch de werkgever aansprakelijk te stellen. Deze had er namelijk voor kunnen zorgen dat werknemers niet met de handen in de trommel kunnen komen als de machine draait. De zaak kan wel weer vanuit een ander oogpunt worden bekeken wanneer er altijd een noodstop binnen handbereik is, waardoor de machine zonder extra lopen eerst stilgezet had kunnen worden en wanneer er overal op en rond de machine waarschuwingsborden of –stickers te vinden zijn die erop wijzen dat het gevaarlijk is om de handen in de trommel te stoppen wanneer de machine draait. In dit geval zal de rechter de werkgever in de meeste gevallen niet aansprakelijk stellen.