Bedrijfsovername

Als u overgenomen wordt of er staat een bedrijfsovername op het spel dan komt er vaak een hoop bij kijken. Er moeten speciale overnamecontracten worden opgesteld en de activa moet worden verdeeld. Advies voor bedrijfsovername kan van belang zijn om het samen goed te regelen. Wij kunnen y helpen om alle contracten te regelen, maar ook hoe u de beste de aandelen en activa kunt verdelen. Daarnaast worden er vaak relevante documenten opgesteld zoals een intentieverklaring dat u het bedrijf wilt overnemen of een geheimhoudingsverklaring over de overname. Wij kunnen u stap voor stap helpen en begeleiden tijdens dit proces.

Wat kunt u precies overnemen?

Bij een bedrijfsovername worden er meestal goederen of aandelen overgenomen. Er zijn natuurlijk ook situaties waarbij beide wordt overgenomen. Als u een eenmanszaak of VOF gaat overnemen dan zijn er geen aandelen. U zal dan voornamelijk goederen en eventuele klanten overnemen. Als er alleen goederen worden overgenomen, dan wordt dit vaak een activa passiva overname genoemd. Bij een overname van goederen gaat het om de bedrijfsnaam, website, personeel, klanten, inboedel, contracten, uitstaande vorderingen en schulden. Als het bedrijf een B.V. is dan kunnen ook de aandelen overgenomen worden. Het kan ook gebeuren dat er alleen een aandelen overname plaatsvindt. De B.V. zelf blijft gewoon voortbestaan alleen er is vanaf nu een andere eigenaar van de aandelen.

Een koopovereenkomst opstellen bij een bedrijfsovername

Wij kunnen u helpen bij het opstellen van een koopovereenkomst bij een bedrijfsovername. In de overeenkomst wordt omschreven wat er precies wordt overgenomen dus de complete passiva en activa of alleen de aandelen. Het kan natuurlijk ook allebei worden overgenomen. Daarnaast staat er aangegeven op welke datum de overdracht plaats vindt. Er bestaat bij een bedrijfsovername geen standaard contract. In iedere situatie wordt een nieuw contract opgesteld. Als u zelf een aanbod krijgt dan is het van belang om de overeenkomst juridisch te laten nakijken. U weet dan zeker dat alles in orde is voor u definitief uw handtekening zet. Naast alle afspraken en eventuele toekomstige claims wordt de koopsom op papier gezet. Daarnaast worden er afspraken gemaakt op welke manier en op welke datum de koopsom wordt betaald. Het komt soms voor dat een bedrijf bepaalde taken moet behalen voordat er een bedrag wordt uitgekeerd.

Aanlooptraject voor een bedrijfsovername

Voordat er een koopovereenkomst wordt opgesteld gaan er soms nog wel maanden aan onderhandelingen vooraf. Het is daarom van belang dat u in het aanlooptraject een aantal zaken vastlegt. Bijvoorbeeld dat u alleen exclusief met een bepaalde partij in onderhandeling gaat. Of een geheimhoudingsplicht waarbij de overname nog niet naar buiten mag komen totdat de koopovereenkomst getekend wordt. Sommige afspraken gaan zelfs nog door nadat het contract getekend is. Het is van belang dat u op dit gebied advies inwint als u een bedrijf wilt overnemen of als u in onderhandeling gaat over een opvolger van uw bedrijf.