Wat kan ik bereiken met een beroepsprocedure bij de rechtbank?

Als u een beroepsprocedure heeft gestart, dan komt er een hoorzitting. Na deze hoorzitting heeft de rechtbank zes weken de tijd om een uitspraak te doen. Er zijn drie verschillende uitkomsten mogelijk. Op de eerste plaats kan de rechtbank u in het gelijk stellen. Het beroepschrift dat u heeft ingediend wordt dan gegrond verklaard en dit geeft aan dat de rechtbank het eens is met u en niet met de overheidsinstantie. De rechtbank zal hierop de door de overheidsinstantie genomen beslissing vernietigen. De overheidsinstantie zal vervolgens opnieuw een beslissing moeten nemen en hierbij rekening moeten houden met de gedane uitspraak door de rechter. Op de tweede plaats kan het zo zijn dat het beroepschrift ongegrond wordt verklaard en dit betekent dat de rechter het niet met u eens is. De overheidsinstantie wordt dan in het gelijk gesteld en er verandert niets aan de eerder genomen beslissing. Tot slot is er de optie dat het beroepschrift niet-ontvankelijk wordt verklaard. Dit betekent dat het beroepschrift niet aan de eisen voldoet. In de meeste gevallen betekent dit dat het beroepschrift te laat is ingediend.

Verschillende gevolgen van de uitkomsten

Iedere uitkomst heeft natuurlijk ook een ander gevolg. Het is zo dat de rechter in de meeste gevallen niet over zal gaan tot het zelf nemen van een beslissing als u in het gelijk wordt gesteld. De overheidsinstantie zal dan worden verzocht om de zaak opnieuw te beoordelen, waarbij men rekening met de uitspraak van de rechter houdt, maar uiteindelijk is het aan de overheidsinstantie om de beslissing daadwerkelijk anders te nemen. Als de rechter heeft besloten dat u niet in uw recht staat, dus wanneer uw beroepschrift ongegrond wordt verklaard, dan zal er niets gebeuren. De beslissing die de overheidsinstantie eerder heeft genomen blijft zoals deze al was. De rechter kan wel zelf een beslissing nemen. Deze zal dan, zoals dat genoemd wordt, zelf in de zaak voorzien. Echter, dit gebeurt in de praktijk zelden.

Wat kunt u doen als uw beroepschrift is afgewezen?

Uw beroepschrift kan op twee manieren worden afgewezen. Deze kan ongegrond worden verklaard of niet-ontvankelijk worden verklaard. Het is dan in bepaalde gevallen mogelijk om in hoger beroep te gaan. Dit kan bij het gerechtshof, bij de Centrale Raad van Beroep of bij de Raad van State. Waar u het hoger beroep in moet stellen is afhankelijk van de aard van de betreffende zaak.

Een advocaat inschakelen

Wanneer uw beroepschrift is afgewezen, en u wilt in hoger beroep gaan, dan moet u er rekening mee houden dat dit een procedure is die in de meeste gevallen erg langdurig is. Niet alleen zal de procedure veel tijd in beslag nemen, maar deze wordt direct ook een stuk complexer. Wanneer u deze stap toch wilt nemen, dan is het verstandig om een advocaat in de arm te nemen. Hiervoor kiest u het best voor een advocaat die zich in het bijzonder heeft gespecialiseerd in het bestuursrecht. Deze kan u uiteraard ook goed adviseren over in hoeverre een hoger beroep zinvol is.