Kan ik een beroep instellen tegen een beslissing van de overheid?

De overheid neemt soms een beslissing waar u zich niet in kunt vinden. We zullen hier een voorbeeld van noemen. U wilt bijvoorbeeld een bouwvergunning hebben. U heeft deze netjes aangevraagd bij de betreffende overheidsinstantie en vervolgens ontvangt u een schriftelijk besluit dat de bouwvergunning niet verstrekt zal worden. Vanzelfsprekend bent u het niet eens met deze beslissing van de overheid. U start dan met het maken van bezwaar.

Een bezwaarschrift opstellen en indienen

U kunt binnen een termijn van zes weken, tenzij anders vermeld, een bezwaarschrift indienen. Hierin geeft u uw argumenten weer. U stelt het bezwaarschrift op om aan te geven dat u zich niet kunt vinden in de beslissing van de overheid en in de hoop dat de overheid alsnog zal besluiten u de bouwvergunning te verschaffen. Na het indienen van het bezwaarschrift kunt u afwachten wat de overheidsinstantie doet. Deze is verplicht om uw argumenten te bekijken en de eerder genomen beslissing nog eens te beoordelen. In sommige gevallen zal dit ervoor zorgen dat u de bouwvergunning alsnog krijgt, maar in andere gevallen zal uw bezwaarschrift ongegrond worden verklaard en verandert er niets aan de eerder genomen beslissing. U kunt dan in beroep gaan tegen de overheidsbeslissing.

U ontvangt de uitslag na uw bezwaarschrift

De overheidsinstantie heeft uw bezwaarschrift bekeken en nog eens heroverwogen. Als de overheid bij het eerder genomen besluit blijft, dan wordt uw bezwaarschrift ongegrond verklaard. Wanneer dit het geval is, dan kunt u geen bezwaar meer maken bij de overheidsinstantie. Dit heeft u immers al gedaan en dit heeft niet de gewenste uitkomst opgeleverd. U kunt dan in beroep gaan bij de rechtbank. U dient dan een beroep in te stellen bij de rechtbank, bij de sector bestuursrecht.

Een beroep instellen bij de rechtbank

U krijgt wederom een brief van de overheidsinstantie wanneer deze zich over uw bezwaarschrift heeft gebogen en bij de eerder genomen beslissing blijft. De overheidsinstantie is in dit geval verplicht om in de brief te vermelden dat het mogelijk is om een beroep in te stellen. In de meeste gevallen vindt u onderaan de brief informatie over wat u kunt doen wanneer u het niet eens bent met de ongegrondverklaring van uw bezwaarschrift.

 Denk aan de gestelde termijn

In de betreffende alinea, die gaat over het instellen van beroep bij de rechtbank, staat ook een termijn. In de meeste gevallen heeft u zes weken de tijd om een beroep in te stellen bij de rechtbank. Wanneer deze termijn verstreken is, dan kunt u geen beroep meer instellen. Het is daarom verstandig om direct een beroep bij de rechtbank in te stellen wanneer u dit wilt doen, zodat u zeker bent dat dit op tijd gebeurt.