Bezoldiging

Als werknemer krijgt u van uw werkgever iedere maand of week een loon. Als u aan de slag gaat als ambtenaar dan krijgt u geen loon. U krijgt een bezoldiging en dit is meer dan alleen een loon voor het gewerkte aantal uren. U krijgt namelijk ook toeslagen in uw loon verwerkt. De bezoldiging is eigenlijk een soort beloning voor uw werkzaamheden binnen een gemeente of de regering. Het is mogelijk dat de gemeente besluit om de bezoldiging te wijzigen. Bijvoorbeeld door ineens bepaalde toeslagen af te schaffen of het bedrag te verlagen. Uiteraard kunt u hier als ambtenaar tegen bezwaar maken. Neem hiervoor contact met ons op. U weet dan zeker wat uw rechtspositie is en of het nut heeft om bezwaar te maken.

Toelagen als ambtenaar

Naast het salaris dat u ontvangt voor de gewerkte uren ontvangt u als ambtenaar toeslagen. Sommige toeslagen zijn vergelijkbaar met de toeslag die u als normale werknemer krijgt. Denk bijvoorbeeld aan vakantiegeld. Naast vakantiegeld krijgen ambtenaren een eindejaarsuitkering. Dit is een soort bonus voor de prestaties van een werknemer. Daarnaast kunt u toelagen krijgen voor een jubileum of overwerken. Soms moet u als ambtenaar stand-by staan, maar hoeft u niet verplicht te werken. U ontvangt dan een toelagen voor het stand-by staan. Dit soort zaken zijn dus anders geregeld als bij een normaal contract voor een werkgever.

Vakantie en verlof

Een ambtenaar heeft net als een werknemer gewoon recht op verlof en vakantiedagen. Het aantal vakantiedagen wordt alleen niet bepaalt aan de hand van het aantal dagen dat u per week werkt. Er wordt bij een ambtenaar gekeken naar de functie en de leeftijd. U kunt als ambtenaar bijvoorbeeld recht hebben op meer vakantiedagen als u ouder bent of langer werkt binnen een bepaalde functie. Een vakantie dient altijd tijdig te worden aangevraagd. Uw aanvraag kan namelijk afgewezen worden. Bijvoorbeeld als het belang van uw dienst groter is dan uw belang voor vakantie. Eigenlijk is dit gelijk bij een werknemer. Als een bedrijf zwaarwegende redenen heeft dan krijgt u geen vakantie toegewezen. Uiteraard kunt u als ambtenaar bezwaar maken op de afwijzing van verlof. Juridisch advies hierbij kan slim zijn om te kijken of het nut heeft om bezwaar te maken.

Bezwaar maken als ambtenaar

Regelmatig worden er voor een ambtenaar besluiten genomen waar u tegen bezwaar kunt maken. Uw toeslagen worden bijvoorbeeld verlaagt of u bezoldiging wordt verlaagd. Dit soort besluiten kunnen direct doorgevoerd worden door de gemeente of regering waar u voor werkt. Als u het niet eens bent met de besluiten of met bijvoorbeeld een nieuwe aanstelling dan kunt u bezwaar maken. Als er een nieuw besluit genomen wordt dan heeft u een termijn van 6 weken om uw bezwaar officieel in te dienen. Wij kunnen u helpen om u bezwaar te onderbouwen. Samen kunnen we ervoor zorgen dat het bezwaar wordt goedgekeurd.