Kan ik bezwaar maken tegen een beslissing van een overheidsinstantie?

Wanneer men in beroep wil gaan tegen een beslissing van een overheidsinstantie, dan is er sprake van een handeling binnen het bestuursrecht. Het bestuursrecht is er om de verhouding tussen de overheid en de burger te regelen. Binnen het bestuursrecht heeft u als burger het recht om zelf te procederen tegen een overheidsbeslissing.

Manieren van procederen tegen de overheid

U kunt op meerdere manieren procederen tegen de overheid. U heeft op de eerste plaats het recht om de nodige procedures zelf te voeren. Wanneer u dit niet kunt of wilt, dan is het ook mogelijk om iemand te machtigen. In dit geval zal deze persoon u vertegenwoordigen. In principe komt iedereen in aanmerking om door u gemachtigd te worden. Uiteraard kunt u ook een advocaat of een jurist inschakelen om u te vertegenwoordigen. In veel gevallen zal het gaan om een procedure die betrekking heeft op een besluit van de overheid die is genomen op basis van regels die zeer specifiek zijn. Hierdoor is het in de meeste gevallen raadzaam om een advocaat of een jurist in te schakelen.

Waar mag ik bezwaar tegen maken?

U kunt niet zomaar tegen iedere overheidsbeslissing in beroep gaan. Er zijn in de basis twee vormen van beslissingen die door de overheid worden gemaakt waar u een bezwaar tegen mag maken. Op de eerste plaats is dit mogelijk wanneer u het niet eens bent met een beslissing die is genomen over een situatie waarin u zelf iets heeft aangevraagd, zoals bijvoorbeeld een uitkering of een vergunning. Op de tweede plaats kunt u bezwaar maken wanneer u het niet eens bent met een beslissing die is genomen over de aanvraag van iemand anders. Hierbij geldt wel dat u er direct bij betrokken bent. Dit wil zeggen dat u gezien moet worden als een belanghebbende.

Hoe weet ik of ik bezwaar mag maken?

De overheidsinstantie, ook wel het bestuursorgaan genoemd, zal u de beslissing schriftelijk mededelen. In dit schriftelijke besluit moet de overheidsinstantie aangeven os het mogelijk is om bezwaar te maken. Wanneer dit zo is, dan staat er in de meeste gevallen ook bij omschreven hoe u dit te doen en binnen welke termijn. Uiteraard staat erbij vermeld waar u uw bezwaar naartoe moet sturen. Zo heeft u in principe in het schriftelijke besluit alle gegevens staan die u nodig heeft om bezwaar aan te kunnen tekenen.

Bezwaar indienen bij een hogere overheidsinstantie

In de meeste gevallen zal er in het schriftelijke besluit vermeld staan dat u het bezwaarschrift kunt sturen naar de overheidsinstantie waarvan u ook de beslissing ontvangt. U kunt hier niet zomaar vanuit gaan. Het is namelijk zo dat het ook voorkomt dat het nodig is om uw bezwaarschrift te sturen naar een hogere overheidsinstantie. Dit staat dan uiteraard in de brief vermeld. Het is daarnaast belangrijk om te weten dat de beslissing actief blijft, ook wanneer u een bezwaarschrift verstuurt. Zolang de bezwaarprocedure nog loopt blijft de beslissing actief. Deze wordt dus niet geschorst. Wanneer het nodig is om de gevolgen van het besluit ongedaan te maken voor de duur dat de bezwaarprocedure loopt, dan is het nodig om een verzoek voor het treffen van voorlopige voorzieningen bij de rechtbank in te dienen.