Kan ik bezwaar maken tegen een negatief Bibob-advies?

Het komt voor dat mensen als het ware de dupe worden van de Wet Bibob. In dit geval is het zo dat het advies van Bureau Bibob ervoor zorgt dat de overheidsinstantie weigert om een vergunning te verstrekken of een inmiddels al verstrekte vergunning weer intrekt. De overheidsinstantie waarbij u de vergunning heeft aangevraagd zal u middels een brief laten weten dat het voornemen is om de vergunning niet te verschaffen of weer in te trekken. Dit gebeurt dan op basis van het Bibob-advies.

U kunt geen bezwaar maken tegen een Bibob-advies

Het is niet mogelijk om in beroep te gaan, of bezwaar te maken, tegen een Bibob-advies dat voor u negatief uitpakt. Bureau Bibob geeft een rapport aan de overheidsinstantie waarin alle bevindingen worden vermeld als feiten, inclusief de bron. Het gaat dan ook om een vermelding van feiten en niet van meningen. U kunt er dan ook niet tegen in beroep gaan of er bezwaar tegen maken. Dit betekent niet dat u niets kunt doen om de uitslag toch nog te veranderen.

Reageren op het voornemen van de overheidsinstantie

Als de overheidsinstantie een negatief Bibob-advies heeft ontvangen, dan zal de overheid in de meeste gevallen het voornemen hebben om de vergunning niet uit te geven of alsnog in te trekken. U krijgt hier bericht van. Het gaat om een voornemen. Dit betekent dat het nog geen definitieve beslissing is. U heeft nog de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Dit is een brief waarin u argumenten benoemd waarvan u denkt dat deze sterk genoeg zijn voor de overheidsinstantie om de vergunning toch te verstrekken of te laten behouden. Na het indienen van deze zienswijze ontvangt u de uiteindelijke beslissing van de overheidsinstantie.

Hoe moet dit bezwaar worden ingediend?

Het indienen van een zienswijze is in feite dus het indienen van een bezwaar. U dient dit bezwaar te sturen aan de overheidsinstantie die u heeft laten weten wat het voornemen is. Het is belangrijk om te weten dat er een tijd verbonden is aan het indienen van een bezwaarschrift. U dient dit te doen binnen zes weken na het ontvangen van het voornemen. De bezwaartermijn is onherroepelijk en dit wil zeggen dat u uw kansen heeft verspeeld wanneer u deze termijn overschrijdt. Wanneer u uw bezwaarschrift na zeven weken verstuurd, dan zal deze dus niet meer in behandeling worden genomen. De beslissing is dan al definitief.

In beroep gaan tegen de beslissing

Heeft u op tijd een bezwaarschrift ingediend, maar is de overheidsinstantie van mening dat uw argumenten niet sterk genoeg is om de vergunning alsnog te krijgen of te mogen houden? Dan heeft u zes weken de tijd om tegen deze beslissing in beroep te gaan. Dit dient u te doen bij de bestuursrechter. Ook deze termijn van zes weken is onherroepelijk.