Een bezwaarprocedure tegen een beslissing van de overheid starten

Wanneer u het niet eens bent met een beslissing van een overheidsinstantie, dan heeft u de mogelijkheid om bezwaar te maken. In de meeste gevallen heeft u hier zes weken de tijd voor. Dit kunt u in het schriftelijke besluit lezen. Wanneer u een bezwaarschrift indient, dan start u een bezwaarprocedure. Doet u dit niet binnen de gestelde termijn, dan wordt uw bezwaar niet in behandeling genomen. Het is altijd verstandig om uw bezwaarschrift per aangetekende post te versturen, zodat u bewijs in handen heeft dat uw bezwaarschrift daadwerkelijk is aangekomen bij de betreffende overheidsinstantie.

Een uitnodiging voor een hoorzitting

Tijdens de bezwaarprocedure ontvangt u een uitnodiging voor een hoorzitting. Er is in deze procedure namelijk sprake van een zogenaamde hoorplicht en dit betekent dat de overheidsinstantie verplicht wordt gesteld om u voor een hoorzitting uit te nodigen. U heeft dan de gelegenheid om uw bezwaarschrift mondeling toe te lichten, waardoor u vaak gemakkelijker kunt aangeven wat de precieze bezwaren zijn. Tijdens deze hoorzitting kunnen er door de andere partij ook vragen aan u worden gesteld welke u uiteraard naar waarheid dient te beantwoorden.

Hoorzitting

Komt er altijd een hoorzitting?

Nee, er komt zeker niet altijd een hoorzitting. Het kan namelijk zijn dat u direct na het indienen van het bezwaarschrift al in uw gelijk wordt gesteld, waardoor een hoorzitting niet meer nodig is. Daarnaast zijn er nog enkele situaties waarin er geen hoorzitting plaats zal vinden. U kunt bijvoorbeeld zelf aangeven dat u geen gebruik van een hoorzitting wenst te maken. Ook kan het zijn dat het bezwaarschrift zogenaamd kennelijk ongegrond is. Dit wil zeggen dat er weinig kans bestaat dat u in het gelijk wordt gesteld. In dit geval is een hoorzitting zinloos en zal deze ook niet plaatsvinden. Uw bezwaarschrift kan ook niet-ontvankelijk worden verklaard, waardoor er ook geen hoorzitting zal volgen. Een bezwaarschrift kan niet-ontvankelijk worden verklaard wanneer u deze te laat in heeft gediend.

Hoe werkt de hoorzitting?

In de meeste gevallen zal de hoorzitting plaatsvinden bij de overheidsinstantie op de locatie. U heeft het recht om documenten toe te sturen tot maximaal 10 dagen voorafgaande aan de dag van de hoorzitting. Deze nieuwe documenten kunnen vanzelfsprekend tijdens de hoorzitting worden toegelicht. Het is de overheidsinstantie verplicht om deze nieuwe documenten mee te nemen in de beoordeling. Wanneer u van mening bent dat er niets gezegd of toegelicht hoeft te worden tijdens de hoorzitting, bijvoorbeeld omdat u alle nodige documenten heeft aangeleverd en uw bezwaren zeer duidelijk heeft uitgelegd, dan is het niet verplicht om tijdens de hoorzitting aanwezig te zijn. Maakt u gebruik van een gemachtigde, een jurist of een advocaat? Dan kunt u ook besluiten om deze partij voor u te laten gaan en zelf thuis te blijven.

De beslissing na de hoorzitting

Wanneer de hoorzitting achter de rug is, dan zal de overheidsinstantie zich nogmaals over de zaak buigen. De overheidsinstantie moet een beslissing nemen binnen een termijn van zes weken. Is dit onvoldoende tijd om een goede beslissing te kunnen nemen? Dan heeft de overheidsinstantie het recht om deze periode nog eens met zes weken te verlengen. U krijgt hier uiteraard bericht van. Het indienen van een bezwaarschrift is gratis, evenals de hoorzitting die eventueel volgt. Schakelt u zelf een jurist of een advocaat in om u te vertegenwoordigen? Dan zijn deze kosten wel voor uw rekening.