Een bezwaarschrift opstellen en indienen

U stelt een bezwaarschrift op om aan te geven dat u het niet eens bent met een beslissing van een overheidsinstantie. Het is daarom belangrijk om in het bezwaarschrift helder aan te geven waarom u het er niet mee eens bent. U dient dit goed te motiveren. In principe kunt u het bezwaarschrift zien als een gewone (zakelijke) brief die u zou versturen, maar er zijn wel enkele zaken waar u rekening mee moet houden bij het opstellen van een bezwaarschrift.

Wat moet er in een bezwaarschrift worden vermeld?

Een bezwaarschrift moet in elk geval uw NAW-gegevens bevatten. Daarnaast moet u een handtekening op het bezwaarschrift zetten en moet er een datum op vermeld staan. Het is belangrijk om aan te geven tegen welke overheidsbeslissing u met het bezwaarschrift bezwaar wilt maken. U kunt hiervoor een kopie van de betreffende beslissing bijvoegen. Uiteraard is het belangrijk om goed te motiveren waarom u het niet eens bent met de betreffende overheidsbeslissing. Vanzelfsprekend kunt u aangeven dat de beslissing in strijd is met een geldend beleid of bepaalde regels wanneer dit het geval is. Daarnaast kunt u ook opvoeren dat er bi het nemen van de beslissing geen rekening met uw persoonlijke situatie is gehouden. De motivatie is uiteraard per situatie verschillend.

Verstuur het bezwaarschrift binnen de gestelde termijn

De overheid stuurt u een schriftelijk besluit en hierop staat vanzelfsprekend de datum van het opstellen van het besluit. Deze datum is belangrijk, want vanaf deze datum heeft u nog zes weken de tijd om een bezwaarschrift in te dienen. Een termijn van zes weken is de standaard, maar het is goed om de brief hierop na te lezen. Wanneer de termijn voor het indienen  van het bezwaarschrift afwijkt van de standaard, dan wordt dit in de brief vermeld.

Wat als er geen termijn vermeld staat?

In verreweg de meeste gevallen is er in de brief een alinea opgenomen waarin u wordt uitgelegd wat u kunt doen wanneer u het niet eens bent met de beslissing. Hier wordt u uitgelegd hoe u bezwaar kunt maken, waar u het bezwaar naartoe moet sturen en binnen welke tijd u dit dient te doen. Staat er geen termijn weergegeven, maar staat er wel vermeld dat u bezwaar mag maken? Dan moet u uitgaan van de standaard termijn van zes weken.

Het bezwaarschrift op tijd versturen

De termijn voor het maken van bezwaar is er uiteraard niet voor niets. Wanneer u bezwaar wilt maken, dan moet u dit echt doen binnen de gestelde termijn. Doet u dit niet en komt uw bezwaarschrift pas binnen na het verstrijken van deze termijn? Dan wordt het bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaard. Dit betekent in principe dat het bezwaarschrift niet meer in behandeling zal worden genomen. De beslissing is dan al definitief en u kunt geen bezwaar meer maken. Als u bezwaar wilt maken, dan is het verstandig om dit altijd op een zo kort mogelijke termijn te doen. U weet dan zeker dat het op tijd binnen is bij de betreffende overheidsinstantie.