Burenconflict

burenEen burenruzie ontstaat helaas sneller, dan u zou denken. U kiest uw buren meestal niet zelf uit en hierdoor kunnen conflicten ontstaan. Bijvoorbeeld door takken die overhangen en u afknipt. Of over de erfscheiding bij het bouwen van een nieuwe schutting. Meestal ontstaat een conflict tussen buren bij overlast. Dit is niet zo heel gek want Nederland is dichtbevolkt, waardoor buren al snel de hele dag op u lip zitten. Naast overlast ontstaan er vaak ruzies over het eigendom van grond. Het burenrecht zelf is vrij complex en zit vol met regels die gevoerd worden tijdens conflicten. Ondanks dat er veel rechten en plichten in de wet staan moet de kartonrechter vaak aan de pas komen.

Bomen of overhangende takken

Eén van de grootste ergernissen tussen buren is vaak overlast door de bomen van de buren. Takken hangen over de schutting heen of de bladeren vallen bij de buren in de tuin. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken zijn er door de overheid speciale wetten en regels opgesteld. Dit is vooral bij bomen en planten op de erfgrens. Buren mogen hierover de andere buren erop aanspreken. Bijvoorbeeld dat ze de overhangende takken moeten afknippen. Als er geen oplossing gevonden kan worden, dan mogen buren hun recht halen bij de kartonrechter. Vaak is het voordeliger om een jurist een brief te laten schrijven over het conflict. Soms is dit slimmer omdat de gang naar de rechter er vaak voor zorgt dat het conflict alleen maar groter wordt.

Hinder of geluidsoverlast

Eén van de burenconflicten waar u mee te maken kunt krijgen is geluidsoverlast. Bijvoorbeeld een hond die de hele nacht door blaft of muziek die de hele nacht doorgaat. Het is slim om hiervoor een wijkagent in te schakelen. Deze agent kan langskomen bij de buren en de situatie zelf beoordelen. Eventueel kunt u ook de hulp van een jurist inschakelen om te kijken wat uw rechten zijn.

Burenconflict en erfdienstbaarheid

De erfgrens zorgt ook regelmatig voor een groot aantal problemen tussen buren. Vaak gaat het conflict over bijvoorbeeld het plaatsen van een schutting of het onderhoud. De rechten die hiermee te maken hebben worden de erfdienstbaarheid genoemd of het recht van overweg. Achterstallig onderhoud van de buren kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat woningen in de omgeving minder waard worden. Of door overlast van de buren kunnen andere woningen minder waard worden. Bij dit soort burenconflicten is het altijd verstandig om juridisch advies in te winnen. Wij kunnen u helpen om het conflict volgens de wetgeving op te lossen. Als dit niet meer mogelijk is, dan kunt u het conflict aanvechten bij de kartonrechter.