Wat is een collectief ontslag

Een collectief ontslag ontstaat als er binnen drie maanden tijd minimaal 20 werknemers worden ontslagen. Dit gebeurd meestal bij bedrijfseconomische redenen of een fusie. Volgens de wet kan dit alleen met een ontslagvergunning van het UWV. Daarnaast moet er overleg plaatsvinden over het ontslag met o.a. de ondernemingsraad en de vakbond. Bij een collectief ontslag zal de vakbond altijd proberen om extra arbeidsplaatsen te winnen of een mooie ontslagvergoeding te regelen. Als het UWV niet akkoord gaat met een collectief ontslag, dan kan een bedrijf dit regelen via de rechtbank. Juridisch advies bij een collectief ontslag kan verstandig zijn. U weet dan zeker dat u wel eerlijk ontslagen wordt en u de ontslagvergoeding krijgt waar u recht op heeft.

Een collectief ontslag bij bedrijfseconomische redenen

Bedrijfseconomische redenen kan worden aangegeven als oorzaak van het collectief ontslag. Een bedrijf moet dan wel kunnen aantonen dat het ontslaan van personeel de moeite waard is om het bedrijf te redden. Het moet echt de enige uitweg zijn om andere banen te behouden. Het afspiegelingsbeginsel wordt vaak toegepast om personeelsleden te selecteren voor een collectief ontslag. Soms zijn er afspraken gemaakt in een cao over een collectief ontslag. De cao commissie zal dan het ontslag toetsen voordat er afspraken worden gemaakt.

Wachttermijn bij een collectief ontslag

Aan een collectief ontslag zit altijd een wachttermijn verbonden. Als een bedrijf een aanvraag indient dan neemt het UWV pas na één maand de aanvraag in behandeling. Het UWV heeft zo de gelegenheid om te kijken of er mogelijkheden zijn om een nieuwe baan te vinden voor het oude personeel. Werkloosheid dient zoveel mogelijk voorkomen te worden door eventuele herscholing of herplaatsing binnen een ander bedrijf. Het kan gebeuren dat er geen wachttermijn is bij een collectief ontslag. Dit gebeurd als er samen met de vakbond al een oplossing voor het ontslag gevonden is. Bijvoorbeeld een herplaatsing bij een ander bedrijf of een extra ontslagvergoeding. Het UWV kan dan een verkorte behandeling in acht nemen.

Sociaal plan bij een collectief ontslag

Bij een collectief ontslag wordt meestal een sociaal plan opgesteld. Dit is niet wettelijk verplicht dus het kan gebeuren dat u geen sociaal plan krijgt bij uw ontslag. In de meeste cao’s staat dit plan wel gewoon omschreven. In het plan staan afspraken die met de oud medewerkers, vakbonden etc. gemaakt zijn. Hierin staat bijvoorbeeld hoe hoog de ontslagvergoeding is en het aantal medewerkers dat ontslagen gaat worden. Er staat ook in vermeld hoeveel medewerkers herplaatst worden bij een andere vestiging. Een sociaal plan wordt soms door het bedrijf alleen opgesteld. Dit wordt een eenzijdig sociaal plan genoemd. U kunt dit plan dan eventueel aanvechten via de kantonrechter. Als het plan in samenwerking met een vakbond gemaakt is, dan is het plan helaas rechtsgeldig en kunt u er niets aan veranderen.

De werkgever houdt zich niet aan de regels

Het kan natuurlijk gebeuren dat de werkgever zich niet aan de regels houdt bij een collectief ontslag. Door bijvoorbeeld een groot aantal medewerkers te ontslaan zonder melding bij het UWV. Als u het ontslag niet vertrouwt, dan is het altijd verstandig om juridisch advies in te winnen over uw rechtspositie.