Collectieve arbeidsovereenkomst

De collectieve arbeidsovereenkomst wordt ook wel de cao genoemd. In Nederland valt een groot deel van alle arbeidsovereenkomsten onder een bepaald cao. De overeenkomst in het cao is vaak gunstiger voor de wet. Overigens mogen ze nooit in strijdt zijn met de wet. Dit betekent dat u nog steeds dezelfde rechten en bescherming heeft als de werkgever verplicht is om u aan te bieden. Er bestaan verschillende soorten cao’s en heel soms heeft een bedrijf een eigen cao gemaakt voor alle medewerkers binnen het bedrijf. In het cao staat omschreven welke medewerkers en eventuele bedrijfstakken eronder vallen. Als u binnen een bepaalde bedrijfstak werkt dan is de kans groot dat de cao voor die bedrijfstak ook voor jouw geldig is.

Hoe komt een collectieve arbeidsovereenkomst tot stand?

Een cao wordt meestal samengesteld in samenwerking met vakbonden en werkgeversorganisaties. Als er een overeenkomst wordt gesloten tussen een bedrijf en een vakbond dan wordt dit de nieuwe cao genoemd. De werknemers krijgen hiervan bericht en er wordt een melding gedaan van een nieuwe cao bij de minister. Dit wordt gedaan bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De minister kan vervolgens besluiten dat het nieuwe cao geldig is ook voor de al bestaande arbeidscontracten binnen een bedrijf. Het nieuwe cao wordt meestal aangegaan voor een bepaalde tijd van maximaal 5 jaar. Als het cao afloopt dan kan deze verlengd worden met opnieuw een periode van 5 jaar. Er kan ook over onderhandeld worden met werknemers en vakbonden over een nieuwe cao.

Onder welk cao valt u?

Medewerkers vragen zichzelf vaak af of ze binnen hun bedrijf een cao hebben en onder welk cao ze precies vallen. Er zijn een groot aantal beroepsgroepen met een eigen cao. Denk bijvoorbeeld aan de zorg, politie, kleinmetaal, hoveniersbedrijven, zorgverzekeraars etc. Daarnaast zijn er ook nog een aantal bedrijven met een eigen cao zoals Heineken en V&D. Op de websites van de belangrijkste vakbonden kunt u vaak terugvinden onder welk cao u valt. Daarnaast staat er in uw individuele arbeidsovereenkomst omschreven onder welk cao u precies valt. Als er een bepaalde cao van toepassing is dan horen de rechten en plichten onder dit Cao.

Wat gebeurt er als de werkgever zich niet aan het cao houdt?

Het kan natuurlijk gebeuren dat uw werkgever zich niet aan een bepaalde cao houdt. U kunt hiervoor eventueel de vakbond erop zetten om het cao af te dwingen. Eventueel kunt u ook een juridische procedure starten tegen uw werkgever. Vaak stuurt u hiervoor eerst een dagvaarding waarin u een werkgever aanklaagt voor het niet navolgen van het cao. Juridisch advies bij een collectieve arbeidsovereenkomst is natuurlijk van belang. Een jurist kan bepalen of het de moeite waard is om een werkgever een dagvaarding te sturen. Het cao-recht kan soms vrij ingewikkeld zijn en het kan dus de moeite waard zijn om er even met een jurist naar te kijken. Een juridisch advies is bij ons altijd gratis en u kunt hiermee bekijken wat uw rechtspositie is binnen uw cao.