Een concurrentiebeding bij een rechter aanvechten

Een rechter kan een oordeel geven over de geldigheid van een concurrentiebeding Hiervoor zal uiteraard een procedure moeten worden gestart. U kunt een bodemprocedure starten of een kort geding procedure. In de meeste gevallen gaat de voorkeur uit naar een kort geding procedure, vooral door de snelheid waarmee deze kan worden doorlopen. In de meeste gevallen neemt een dergelijke procedure niet meer dan acht weken in beslag. De partijen krijgen uiteindelijk een voorlopig oordeel van de rechter te horen en in de meeste gevallen leggen de partijen zich hierbij neer. De tweede keuze is de bodemprocedure. Hiervoor moet u in de meeste gevallen een behoorlijk aantal maanden reserveren. Er zijn procedures die meer dan twaalf maanden in beslag nemen. U krijgt dan wel de kans om uw standpunten uitvoering voor te leggen aan de rechter, zowel mondeling als schriftelijk. Meer informatie over concurrentiebeding aanvechten.

Een verzoek neerleggen bij de rechter

In de meeste gevallen wilt u als werknemer dat het concurrentiebeding ongeldig wordt verklaard. In de praktijk is dit niet altijd mogelijk. Er zijn dan ook meerdere soorten verzoeken die u kunt neerleggen bij de rechter. U kunt verzoeken om het concurrentiebeding te vernietigen, maar het is ook mogelijk om te verzoeken om deze te beperken in meer of mindere mate. U kunt de rechter ook verzoeken om de werkgever te verplichten tot het betalen van een vergoeding wanneer er wordt besloten dat het concurrentiebeding geldig is en blijft. Zeker wanneer u hierdoor ernstig wordt belemmerd in het vinden van een andere baan kan de rechter beslissen dat u recht heeft op compensatie. Tot slot behoort het tot de mogelijkheden om een verzoek in te dienen om de boetesom van het concurrentiebeding te beperkten of te stellen op nihil.

De werkgever gaat naar de rechter

Het is ook mogelijk dat de werkgever een claim bij de rechter neer wil leggen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de werkgever van mening is dat u als werknemer heeft gehandeld op een wijze die in strijd is met een geldig concurrentiebeding. De werkgever zal in dit geval eerst door de rechter moeten laten bepalen dat het concurrentiebeding daadwerkelijk geldig is. De werkgever heeft de mogelijkheid om de rechter te verzoeken om u te veroordelen. In dit geval wordt u veroordeeld tot het neerleggen van de concurrerende werkzaamheden. Deze veroordeling gaat in de meeste gevallen per direct in. Dit kan worden verzocht wanneer u voor een concurrerend bedrijf werkt, maar dit kan ook worden verzocht wanneer u actief bent als zelfstandige en daarmee zelf een concurrent bent geworden van uw oude werkgever. Tot slot kan de werkgever een verzoek indienen bij de rechter om u tot betaling te veroordelen. In dit geval dient wil de werkgever van u een schadevergoeding ontvangen of de boetesom die aan het concurrentiebeding is gekoppeld.