Concurrentiebeding

In een arbeidsovereenkomst kan overeengekomen zijn dat er een concurrentiebeding aanwezig is. Op 1 juli 2015 is er veel veranderd omtrent het concurrentiebeding. Vroeger mocht een concurrentiebeding worden opgenomen in een contract voor bepaalde tijd. Tegenwoordig mag het concurrentiebeding alleen worden opgenomen in een contract voor onbepaalde tijd. Bij een contract voor bepaalde tijd mag het beding alleen worden opgenomen als hoge uitzondering. Daarnaast is het concurrentiebeding alleen geldig als het personeel meerderjarig is. U mag dus geen personeel onder de 18 jaar een concurrentiebeding geven. Er zijn dus een aantal rechtsgeldige regels waaraan de werkgever zich moet houden. Ondanks dat deze regels worden opgesteld kunt u soms nog onder een concurrentiebeding uitkomen. Juridisch advies bij concurrentiebeding kan van belang zijn om uw volgende stap te bepalen.

Wat betekent een concurrentiebeding?

Een concurrentiebeding wil zeggen dat u verboden bent om bij de concurrent te gaan werken na afloop van uw arbeidsovereenkomst. Dit kan voor een werknemer vrij onvoordelig uitpakken als u binnen een bepaalde branche werkt. Dit is de reden dat de regering heeft besloten dat het concurrentiebeding niet meer mag bij contracten van een bepaalde tijd. Het concurrentiebeding is vaak opgesteld dat u geen informatie gaat doorverkopen aan de concurrent.

Een concurrentiebeding of een relatiebeding?

Vaak ontstaat er verwarring of u nu een concurrentiebeding of een relatiebeding heeft. Het is ook vaak de vraag wat nu precies het verschil is tussen deze twee. Een relatiebeding is eigenlijk vergelijkbaar met een concurrentiebeding. Alleen betekent een relatiebeding dat u geen relaties mee mag nemen als u bij de concurrent gaat werken of voor uzelf. Het wordt u verboden om relaties te onderhouden of contact met de relaties van uw ex-werknemer. Het is mogelijk dat u in uw contract zowel een concurrentiebeding als een relatiebeding heeft.

Een ongeldig concurrentiebeding

Een concurrentiebeding wordt steeds vaker juridisch aangevochten. De werknemer staat hierin vaak steker dan u vooraf had gedacht. Naast uw rechtspositie zijn er ook een aantal situaties waarin het recht op een concurrentiebeding voor uw werkgever vervalt. Bijvoorbeeld als uw werkgever u onterecht ontslagen heeft vervalt het recht op een concurrentiebeding. Of als er een fout gemaakt is in het juridisch opstellen van het beding. Het beding staat helemaal niet op papier en is “mondeling” overeengekomen of het beding staat niet juist op papier. Een jurist haalt al snel alle fouten uit het concurrentiebeding en zorgt ervoor dat het beding ongeldig verklaart wordt. Er moet bijvoorbeeld duidelijk instaan aan welke regels het beding moet voldoen. Bij welke bedrijven heeft u precies een beperking? Dit soort afspraken moeten erin staan om het beding rechtsgeldig te maken. Het kan ook gebeuren dat het beding niet meer geldig is door gewijzigde omstandigheden zoals een nieuw contract of een andere functie.

Juridisch geschil rondom het concurrentiebeding

Het is als werknemer mogelijk om naar de rechter te stappen om het concurrentiebeding aan te vechten. U kunt de rechter verzoeken om het beding in zijn geheel of voor een gedeelte te vernietigen. Juridisch advies hierbij kan van belang zijn om er zeker van te zijn wat uw rechtspositie is als het aankomt op een concurrentiebeding.