Conflict over loon

Eén van de meest voorkomende arbeidsconflicten gaan vaak over het niet betalen of teveel betalen van loon. Natuurlijk wilt u graag dat het conflict wordt opgelost. Aan de andere kant wilt u niet uw baan kwijt raken vanwege een arbeidsconflict. Juridisch advies bij conflict over loon kan slim zijn. U kunt een advies krijgen hoe u het conflict het beste kunt aanpakken zonder dat u in de problemen komt met uw huidige baan. Daarnaast is het van belang dat u exact weet wat nu eigenlijk uw rechten en plichten zijn. Waar heeft u als werknemer precies recht op bij een conflict over loon? Wij helpen u graag advies te geven bij een arbeidsconflict. Ons eerste advies is altijd gratis en vrijblijvend!

De betaling van het minimumloon

Als u ergens aan de slag gaat dan heeft u als werknemer recht op het minimumloon. Het kan gebeuren dat u door ziekte tijdelijk niet meer alle werkzaamheden kunt uitvoeren. Of u kunt helemaal niet meer werken. Ondanks dat u de werkzaamheden niet meer kunt uitvoeren heeft u altijd nog recht op het betalen van het minimumloon. Alleen in zeldzame omstandigheden kan het voorkomen dat u geen recht heeft op loon. Zelfs bij een schorsing heeft u minimaal recht op het minimumloon.

Conflict over het te laat betalen van uw loon

Arbeidsconflicten kunnen ook ontstaan omdat uw loon te laat betaalt wordt. Eén van de plichten van de werkgever is dat het loon altijd op tijd betaalt moet worden. Als u per week betaalt wordt dan kan een werkgever maximaal één week te laat betalen. Als u iedere maand loon ontvangt dan mag uw werkgever maximaal één maand te laat betalen. Over elke dag dat de werkgever het loon te laat betaalt moet rente betaalt worden. Als de werkgever zelfs te laat is voor de norm, dan komt hier nog dagelijks een boete bovenop. De hoogte van de boete is meestal 5% van uw bruto maandloon. Een kantonrechter kan eventueel een boete vaststellen of u kunt samen met een jurist uw loon opeisen.

Een loonvordering opstellen

Als uw loonvordering te laat betaalt wordt of misschien zelfs helemaal niet dan kunt u een loonvordering opstellen. Het is geen verplicht om een loonvordering in te dienen bij de kantonrechter door een advocaat. U mag dit in principe zelf doen, maar het is wel slim als u weet wat u moet doen. Onze juristen kunnen u helpen om eerst schriftelijk aan uw werkgever te vragen om uw loon te vorderen. Als hierop geen reactie gegeven wordt dan kan een loonvordering ingediend worden bij de kantonrechter. De rechter zal de zaak bekijken en zeer waarschijnlijk uw werkgever verplichten om uw loon te betalen. Daarnaast zal de rechter uw werkgever een boete toekennen plus de wettelijke rente over de dagen dat te laat betaalt is. Als uw werkgever nog later is met betalen, dan loopt de boete verder op. Neem gerust contact met ons op voor hulp bij een loonvordering.