Dienstwoning

Als u voor uw werk dichterbij moet komen wonen, dan kan het gebeuren dat uw werkgever u een dienstwoning aanbiedt. Het wonen in een dienstwoning kan soms ook onderdeel van uw takenpakket zijn. De woning hoort bij een bepaalde functie of beroep. De woning ligt vaak dichtbij de werkplek, zodat een personeelslid direct kan worden opgeroepen bij een probleem. Vaak ontstaat er een probleem als u een ontslag krijgt aangeboden. Heeft u dan huurbescherming bij uw dienstwoning of bent u verplicht om direct de woning te verlaten? Juridisch advies bij dienstwoning conflicten kan handig zijn. Een jurist kan dan kijken of u recht heeft op huurbescherming.

Heeft u een eigenlijke of een oneigenlijke dienstwoning?

Bij een rechtszaak zal een rechter als eerste kijken of u een eigenlijke of oneigenlijke dienstwoning heeft. Een eigenlijke huurwoning wordt aangewezen door uw werkgever en is onderdeel van uw arbeidsovereenkomst. U moet hier vanwege uw taken bijvoorbeeld gaan wonen zodat u sneller kan worden opgeroepen. Doordat het een onderdeel is van uw arbeidsovereenkomst heeft u geen recht op een huurbescherming. Als u ontslagen wordt dan raakt u dus ook het recht op huurwoning kwijt. Bij een oneigenlijke dienstwoning krijgt u naast een arbeidsovereenkomst ook een huurovereenkomst. U heeft dan gewoon recht op huurbescherming bij een ontslag. Het is dus van belang dat u zeker weet wat voor een overeenkomst u met uw werkgever ondertekent. Soms moet u meer geld zelf bijdragen als u een dienstwoning met huurovereenkomst krijgt toegewezen.

Betaling van huur bij dienstwoning

Het kan voorkomen dat er van u gevraagd wordt om maandelijks een bedrag aan huur te betalen. Dit wordt gevraagd naast de arbeid die verricht wordt door de werkgever. Doordat er geen huurovereenkomst is merkt de werkgever op dat het een eigenlijke huurwoning is. Als de arbeidsovereenkomst beëindigt wordt heeft u geen recht op huurbescherming. In de praktijk heeft de rechter hier een keer een uitspraak over gedaan. Doordat er maandelijks huur wordt betaalt is er gewoon sprake van een huurovereenkomst. Dit wil zeggen dat u gewoon recht heeft op huurbescherming. U hoeft dus niet verplicht een huurcontract te overhandigen als er een ontslag wordt ingediend. U kunt dus niet zomaar uit uw dienstwoning worden gezet zelfs niet bij een einde dienstcontract.

Juridisch advies bij dienstwoning

Conflicten rondom de dienstwoning ontstaan helaas regelmatig. Een jurist kan u eventueel helpen om het conflict op te lossen. Er kan gekeken worden wat voor een soort huurwoning u officieel heeft. Bijvoorbeeld een eigenlijke of oneigenlijke dienstwoning. Daarnaast kan er nog gekeken worden of u inderdaad huurder bent doordat u bijvoorbeeld maandelijks een bedrag bijdraagt in de huur. Dit soort zaken kunnen allemaal bekeken worden door een jurist om vervolgens een oplossing te vinden voor uw conflict. Het eerste advies is altijd gratis zodat u een idee heeft wat uw rechtspositie binnen deze zaak is.