Discriminatie op het werk

Ondanks dat discriminatie op het werk bij de wet verboden is komt het helaas veel voor. Verschillende medewerkers durven geen actie te ondernemen omdat hun baan op het spel komt te staan. Discriminatie op het werk komt in verschillende vormen voor. Bijvoorbeeld tijdens een sollicitatiegesprek waarbij u wordt afgewezen vanwege uw huidskleur of naam. Of doordat u niet gelijk wordt behandeld vergeleken met andere medewerkers. Het kan ook voorkomen dat u ontslagen wordt omdat u uzelf heeft bekeerd tot een bepaalde geloofsovertuiging. Of doordat u een aanzienlijk lager salaris krijgt vergeleken met een andere werknemer met dezelfde werkzaamheden. Dit soort zaken vallen allemaal onder discriminatie. Het is verstandig om juridisch advies bij discriminatie op het werk te regelen.

Wat valt volgens de wet onder discriminatie op het werk?

Bij discriminatie op het werk krijgt u te maken met een aantal verschillende wetten die u kunt toepassen in een rechtszaak. Denk aan de wet gelijke behandeling, wet gelijke behandeling gehandicapten en chronische zieken en de wet gelijke behandeling op basis van man en vrouw en leeftijd en oorsprong. In de meeste situaties wordt discriminatie als oneerlijk gezien en is het gewoon strafbaar volgens de wet. Het is alleen de vraag wat er volgens het recht gezien wordt als discriminatie.

Commissie voor gelijke behandeling in Nederland

Heeft u te maken met discriminatie op het werk? U kunt dan naar de commissie voor gelijke behandeling in Nederland stappen. Het GCB zal beoordelen of u inderdaad te maken heeft met discriminatie. Het kost u niets om uw zaak hier te laten behandelen en een klacht in te dienen. Het oordeel dat door het GCB wordt besloten is gelijk aan het gerechtshof. De werkgever moet het oordeel dus oppakken en er iets mee gaan doen. Als één van de partijen het niet eens is met de uitspraak van het GCB, dan is het wel mogelijk om naar de kantonrechter te stappen voor een kortgeding.

De verantwoordelijkheid van een werkgever

De werkgever heeft een bepaalde verantwoordelijkheid om discriminatie op het werk te voorkomen. Een werkgever is o.a. verplicht om het risico op discriminatie in kaart te brengen. Zo nodig moet er ook een speciaal preventieplan gemaakt worden. Als een werkgever zich niet aan zijn verantwoordelijkheid houdt, dan kan er een boete worden uitgedeeld. De werknemer kan eventueel een schadevergoeding eisen aan de werkgever voor de discriminatie.

Wat kunt u het beste doen bij discriminatie op het werk?

Als discriminatie op de werkvloer ontstaat dan is het verstandig om contact op te nemen met uw werkgever. De werkgever is verantwoordelijk voor de sfeer en het voorkomen van discriminatie. Is dit geen oplossing of bent u bijvoorbeeld gediscrimineerd bij een sollicitatiegesprek? Dan is het verstandig om juridisch advies bij discriminatie op het werk in te schakelen. Een jurist kan kijken wat uw rechtspositie is en u helpen bij het indienen van een professionele klacht bij het GCB. Een eerste gesprek is gratis zodat u een idee heeft wat uw rechtspositie is bij discriminatie op het werk.