Wat doet het Openbaar Ministerie?

Het Openbaar Ministerie is een overheidsorganisatie. Deze organisatie wordt ook wel het OM genoemd. De strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde behoort tot de functies van het Openbaar Ministerie, aangevuld met andere taken die in de wet geregeld zijn. In de basis betekent dit dat het aan het OM is om strafbare feiten op te sporen en vervolgens de verdachten te vervolgen. Daarnaast wordt er toezicht gehouden op de manier waarop opgelegde straffen worden uitgevoerd.

Gaat u vervolgd worden of niet?

Het Openbaar Ministerie bepaalt of u voor een bepaald strafbaar feit moet worden vervolgd of niet. Soms is het mogelijk dat het OM de strafzaak volledig zelf af kan wikkelen. Wanneer dit niet het geval is, dan wordt de zaak voorgelegd aan de rechter en zal de strafrechter uiteindelijk een uitspraak doen. Wanneer het OM de strafzaak zelf afhandelt, dan kan dit middels een TOM of OTP zitting of middels de OM afdoening. Er wordt u een voorstel gedaan door het OM in de vorm van een transactie. Wanneer u hiermee akkoord gaat, en de boete daadwerkelijk betaalt, dan voorkomt u dat de zaak alsnog bij de rechter terecht komt. De TOM zitting, ook wel de Taakstrafzitting Openbaar Ministerie, is er voor meerderjarigen en de OTP zitting, ook wel de Oproep Ten Parkette, is er voor minderjarigen. Met de OM afdoening kan er een straf worden opgelegd voor een mild strafbaar feit.

Strafbare feiten opsporen

Het is ook de taak van het Openbaar Ministerie om strafbare feiten op te sporen. Het Openbaar Ministerie zet hiervoor de politie in. De politie voert de bijbehorende taken dus voor het OM uit. Hierbij valt te denken aan onder meer het opsporen van de strafbare feiten, het horen van slachtoffers en getuigen en het aanhouden van verdachten. Uiteindelijk wordt er door de politie een proces verbaal opgesteld. Het OM is dus verantwoordelijk voor wat de politie doet.

[bsa_pro_ad_space id=15]