Dreigend ontslag

Wordt u binnenkort ontslagen? Het is slim om direct juridische hulp bij dreigend ontslag in te schakelen. Een ontslag heeft vaak grote financiële gevolgen voor uw privéleven. Daarnaast ontstaan er veel spanningen en onzekerheden. Het is belangrijk dat alles goed geregeld wordt en misschien kan een dreigend ontslag nog worden voorkomen. Sinds 1 juli 2015 is er veel veranderd omtrent het arbeidsrecht. De ontslagvergoedingen zijn omlaag gegaan, maar het is voor werknemers wel een stuk lastiger geworden om iemand te ontslaan. Het aanvechten van uw ontslag is tegenwoordig absoluut de moeite waard. Het is voor een werkgever belangrijker geworden om een dossier op te bouwen. Vaak hebben werkgevers dit niet goed geregeld, waardoor een ontslag kan worden afgewend. Mocht het toch zover komen dan is het belangrijk om samen goede afspraken te maken over o.a. de ontslagvergoeding. Een jurist kan u hierbij bijstaan door u te wijzen op uw rechten als werknemer.

Ontslagvergunning UWV aanvechten

In de meeste situaties is de werkgever verplicht om een ontslagvergunning aan te vragen. De vergunning wordt aangevraagd bij het UWV. Er kunnen vaak nog een aantal weken overheen gaan voordat hierover uitsluitsel wordt gegeven. Meestal gaat het om bedrijfseconomische redenen of organisatorische redenen. Het kan ook gebeuren dat er een vergunning wordt aangevraagd omdat u langer dan 2 jaar ziek bent. Onterecht denken werknemers vaak dat het oordeel van het UWV bindend is. Dit is absoluut niet het geval want u kunt een ontslagvergunning altijd aanvechten via de kantonrechter. Er is een kans dat de kantonrechter anders oordeelt.

Dreigend ontslag aanvechten via de kantonrechter

Bij een ontslag denkt een werkgever vaak onterecht dat er vrijwel geen mogelijkheden meer zijn. U heeft vooral sinds 1 juli 2015 meer rechten dan u denkt. Het is wel belangrijk dat u ervoor zorgt dat uw rechtspositie zo hoog mogelijk blijft. Neem daarom direct contact met ons op zodat we kunnen kijken naar de mogelijkheden. Als uw werkgever zich niet aan de regels gehouden heeft dan is de kans op een ontslagvergoeding groot. Bij de kantonrechter kunt u dit aantonen met een verweerschrift. Uw werkgever heeft de kans om hierop te reageren en vervolgens wordt het verweerschrift mondeling behandeld. De rechter geeft vervolgens een periode aan om eventueel samen tot een schikking te komen. Als een schikking niet haalbaar is dan wordt er een uitspraak gedaan.

Transitievergoeding en ontslagvergoeding

Bij een dreigend ontslag krijgt u sinds 1 juli 2015 bijna altijd een transitievergoeding. U heeft recht op deze vergoeding als u minimaal 2 jaar in dienst bent geweest bij hetzelfde bedrijf. Eventueel kan de vergoeding hoger worden als u besluit het ontslag aan te vechten. De rechter kan oordelen dat er naast een transitievergoeding nog een ontslagvergoeding moet voldaan worden. Het is dus slim om uzelf hierin te verdiepen en eventueel een extra vergoeding uit uw ontslag te halen.