Echtscheiding en gezag kinderen

scheidenAls er bij een echtscheiding kinderen in het spel zijn, dan krijgt u niet alleen te maken met de scheiding zelf, maar ook met het bepalen van het gezag. Als ouder blijft u verantwoordelijk voor de ontwikkeling, verzorging, veiligheid en gezondheid van uw kind. Bij de scheiding worden er vaak afspraken gemaakt over de verzorging van het kind. Hierbij hoort o.a. de vraag wie het gezag heeft over de kinderen? Hierbij wordt er vaak gedacht aan de voogdij, maar dit is alleen als een kind aan iemand anders wordt toegewezen dan de ouders. Dit zien we dus niet terug bij een echtscheiding van de ouders.

Blijf ik gezag houden na de echtscheiding?

Als u gaat trouwen en u krijgt kinderen, dan heeft u standaard samen het gezag over de kinderen. Ouders zijn vaak bij een scheiding bang dat dit verandert. In principe verandert hier helemaal niets aan. Ondanks de echtscheiding blijven ouders beide het gezag over de kinderen houden. Het kan wel gebeuren dat de rechter dit geen goed idee vind. Bijvoorbeeld bij geweld binnen het gezin of aantoonbaar bewijs dat één van de ouders niet voor de kinderen kan zorgen. Alleen in zo’n situatie kan een rechter besluiten om het gezag aan één van de ouders toe te wijzen. Dit wordt volgens het recht een eenhoofdig gezag genoemd.

Eenhoofdig gezag

Het is vrij uitzonderlijk dat er in Nederland wordt besloten om te kiezen voor een eenhoofdig gezag. Als u denkt dat er een risico is dat de andere ouder niet voor het kind kan zorgen, dan kunt u een verzoek indienen. Het is wel slim om hierbij juridisch advies bij echtscheiding en gezag aan te vragen. Het is namelijk geen standaard verzoek en het is belangrijk dat er duidelijke juridische standpunten zijn om het gezag af te nemen. Het eenhoofdig gezag wordt alleen toegewezen als er onaanvaardbare risico’s voor het kind zijn. Dit kan zijn emigratie van één van beide ouders, drugs of drankverslaving of mishandeling. Ondanks dat ouders misschien niet door één deur kunnen blijft het belang van het kind voorop staan. Als een kind ouder dan twaalf jaar is, dan wordt het kind zelf voor het gerecht geroepen. Kinderen mogen hier hun mening over de zaak geven en de omstandigheden waarin ze nu leven.

Einde van het eenhoofdig gezag

Het kan voorkomen dat het eenhoofdig gezag achteraf toch weer wordt opgezegd. Dit gebeurt automatisch als het kind 18 jaar wordt. Een ouder kan eventueel ook na de echtscheiding aangeven dat een andere ouder het gezag weer mag krijgen. Bijvoorbeeld als de drankproblemen verleden tijd zijn. Het kan ook gebeuren dat er een ontzetting van het ouderlijk gezag plaatsvind. Dit is een zeer zware maatregel die niet snel in Nederland wordt opgelegd. Bij deze maatregel wordt het gezag van beide ouders afgenomen. Vaak is de kinderbescherming er eerst bij aan te pas gekomen voordat er door de rechter een beslissing wordt genomen.