Echtscheiding

echtscheidingAls u van plant bent om te gaan scheiden, dan komt er al snel veel bij kijken. Er moet een hoop geregeld worden naast alle emotionele zaken. Het is belangrijk dat u uzelf hierbij laat begeleiden. Met juridisch advies over een echtscheiding kunt u alles volgens de wet regelen en vergeet u bepaalde zaken door u emotie niet te regelen. Vooral als er kinderen in het spel zijn is het belangrijk dat alles goed geregeld wordt. Als u gaat scheiden dan bent u altijd verplicht om naar de rechter te stappen. U doet dit als het huwelijk te erg ontwricht is om nog samen veder te gaan. Het is dan verplicht om een advocaat mee te nemen en de scheiding te laten regelen. U kunt als u nog samen door één deur kunt samen één jurist nemen. Dit is een onpartijdige jurist. U kunt er ook voor kiezen om allebei een aparte advocaat te nemen. Uiteraard dient u dan wel zelf de kosten van uw eigen advocaat te betalen. Wij werken samen met echtscheidingsadvocaten.

Scheiding van tafel en bed

Onterecht wordt er vaak gedacht dat een scheiding van tafel en bed hetzelfde is als een echtscheiding. Dit is absoluut niet waar. Volgens de wet bent u bij deze scheiding namelijk nog steeds getrouwd. Alle rechten en plichten volgens de wet bij een huwelijk blijven bij deze scheiding gewoon nog steeds bestaan. Maar waarom zou u een scheiding van tafel en bed willen? Vaak wordt dit gedaan als een echtscheiding financieel niet mogelijk is. U bent financieel nog steeds afhankelijk van elkaar, maar samenwonen is helaas niet meer mogelijk. Een andere reden waarom u kiest voor scheiding van tafel en bed is vanwege geloofsovertuigingen. Als het vervolgens financieel wel mogelijk is om volledig te scheiden, dan kunt u alsnog een verzoek bij de rechtbank indienen.

Echtscheidingsconvenant

Als u gaat scheiden, dan gaat u samen met een jurist aan de slag om een echtscheidingsconvenant op te stellen. In dit convenant staan afspraken die u samen laat opstellen. Het convenant wordt samen met een gemeenschappelijk verzoek tot een scheiding van het huwelijk ingediend bij de rechter. In het echtscheidingsconvenant staan afspraken over de verdeling van goederen, bezittingen en schulden. Als er kinderen in het spel zijn worden er ook hiervoor speciale afspraken gemaakt. Wie gaat er bijvoorbeeld voor de kinderen zorgen? In het echtscheidingsconvenant komt ook financiële afspraken te staan over bijvoorbeeld de partneralimentatie en kinderalimentatie.

Vaststellen van de alimentatie

Een jurist kan helpen om de hoogte van de alimentatie te berekenen. Als u hier samen niet uit kan komen, dan kan u vragen om de rechter een alimentatie te laten vaststellen. Over dit aanbod kan niet meer onderhandelt worden. Bij het vaststellen van de alimentatie wordt er gekeken naar de draagkracht en behoefte. U kan zo nooit meer alimentatie betalen, dan u uzelf kunt veroorloven. Een rechter zal het bedrag dat afgesproken is altijd nog een keer toetsen voordat hier een definitieve uitspraak over komt.

Omgangsregeling en ouderschapsplan

Sinds 2009 zijn ouders verplicht om een omgangsregeling en ouderschapsplan op te stellen als er bij een scheiding minderjarige kinderen in het spel zijn. Hierin staat de de verdeling van de zorg omschreven en afspraken over de opvoeding van de kinderen. In het plan zijn beide ouders verantwoordelijk voor de zorg van de kinderen. Helaas is het niet voor alle ouders mogelijk om hier zonder ruzie afspraken over te maken. Hulp van een buitenstaander is dan gewenst om zo de omgangsregeling te bepalen. Eventueel kan een mediator helpen om duidelijke afspraken te maken waar beide ouders het over eens zijn. U kunt zo eventueel discussies voorkomen en alles regelen voor de kinderen.